Skip to main content
Skip table of contents

Enkel formulier aanmaken en toewijzen

In deze video leggen we uit hoe:

  • Een nieuw formulier toegevoegd kan worden op basis van een sjabloon

  • Hoe contexten gekoppeld kunnen worden

  • Hoe personen toegewezen kunnen worden aan een formulier-status

Wil je meerdere formulieren tegelijk aanmaken en toewijzen? Klik dan op onderstaande links voor het bulk toevoegen en toewijzen van formulieren en filteren en groeperen.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.