Skip to main content
Skip table of contents

Waarom wordt mijn formulier niet aangemaakt?

Het kan weleens voorkomen dat je een formulier probeert aan te maken en deze niet in het formulierenoverzicht komt. Hieronder vind je een aantal mogelijke redenen die ervoor zorgen dat jij je formulier niet kan vinden.

Het toevoegen van een formulier zou enkele seconden moeten duren, afhankelijk van de grootte van het sjabloon. Indien het toevoegen minuten duurt, kan het zijn dat er iets fout is. Controleer de sjabloonconfiguratie, of neem contact op met onze servicedesk.

Incorrect sjabloon

Als er bij het aanmaken van het formulier geen melding verschijnt dat het formulier is toegevoegd, dan duidt dat vaak op een incorrect sjabloon. De volgende veelvoorkomende fouten komen naar boven bij een incorrect sjabloon:

  1. Je hebt een onderdeel toegevoegd aan het datamodel met een onjuiste hoeveelheid.

    1. Bij het selecteren van een formulierenwidget is het belangrijk dat de onderdeelhoeveelheid precies 1 is.

    2. Bij het selecteren van een tabelwidget is het belangrijk dat de onderdeelhoeveelheid 0 of meer óf 0 of 1 is.

  2. Je hebt een enkele/meerdere selectie eigenschap toegevoegd met een enkele opties. Op het moment dat er vooraf ingevulde gegevens ingevoerd worden in de widget moeten deze overeenkomen met de lijst items. Als je een optie uit de selectielijst verwijdert, maar nog wél geselecteerd hebt in je vooraf ingevulde gegevens, dan zal het formulier ook niet aangemaakt kunnen worden.

  3. Je hebt de functie bulk toevoegen gebruikt voor het in één keer toevoegen van meerdere formulieren. Binnen deze selectie kan het zijn dat een sjabloon incorrect was, waardoor de gekoppelde formulieren niet zijn aangemaakt.

  4. Je heb eigenschappen aangepast, maar de vooraf ingevulde gegevens van een tabel widget zijn niet geupdate. Controleer altijd de vooraf ingevulde gegevens na het aanpassen van het datamodel. Bevestig met opslaan.

Correct sjabloon

Als het sjabloon correct is en je voegt een formulier toe, dan zal je een melding krijgen dat het formulier is toegevoegd. Toch kan het zijn dat je het formulier niet kan vinden. Hieronder is uitgelegd waar dit aan kan liggen.

  1. Het kan dat het formulierenoverzicht nog bepaalde filters actief heeft staan. Op het moment dat je de pagina ververst en het nieuwe formulier niet voldoet aan de actieve filters, zal het formulier ook niet zichtbaar worden. Controleer dus altijd of alle filters uit staan.

  2. Dit hangt samen met bovenstaande opmerking, maar toch belangrijk om los te benoemen. Er staat een automatische filter aan bij alle gebruikers op toegewezen aan jou. Als de eerste formulierstatus niet aan jou is toegewezen, zal het formulier dus niet altijd direct zichtbaar zijn in jouw formulierenoverzicht. Door deze filter uit te zetten zal je ook alle andere formulieren van het project kunnen inzien.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.