Skip to main content
Skip table of contents

Formulieren toevoegen/aanmaken (enkel)

Als gebruiker kennen we het onderscheid van twee typen werkzaamheden en bijbehorende formulieren:

  • Geplande formulieren: Formulieren zijn tijdens de inrichting van een project aangemaakt.

  • Ongeplande formulieren: Formulieren staan niet klaar, maar moeten wel ten alle tijden beschikbaar zijn. Denk aan: ongevallen registraties, werkplekinspecties, calamiteitenformulier, afwijkingenformulier.

De nadruk van de informatie op deze pagina ligt op ongeplande formulieren. Deze ongeplande formulieren kunnen door een lid worden toegevoegd.


Na de update voor het formulierenoverzicht kan onderstaande informatie afwijken van de laatste versie. Voor meer informatie over het toevoegen en toewijzen van formulieren, zie deze video!

Enkel formulier aanmaken

Ga naar de formulieren in een project in het zij-menu. Bovenin het formulierenoverzicht klik op toevoegen om een formulier toe te voegen. Nu wordt de wizard geopend die helpt om een formulier toe te voegen. Dat gaat in de volgende stappen:

  1. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken

  2. Pas de naam en omschrijving van een formulier aan

  3. Pas de gebruikers aan en/of voeg gebruikers toe per status in de workflow

  4. Pas de contexten aan en/of voeg contexten toe

  5. Bevestig met Afronden.

De gebruikers en contexten van het sjabloon automatisch overgenomen wanneer je een formulier toevoegt.

Bulk toevoegen van formulieren

Het aanmaken van meerdere formulieren tegelijkertijd is enkel mogelijk voor leidinggevende. Voor meer informatie ga naar Bulk toevoegen en toewijzen van formulieren .

Formulier wijzigen

Ga naar de formulieren in een project in het zij-menu. Selecteer een formulier en bovenin de formulierentabel klik op wijzigen. Nu wordt de wizard geopend die helpt om een formulier te wijzigen. Dat gaat indien aan het toevoegen van een nieuw formulier. Alleen het sjabloon kan niet meer worden aangepast na het aanmaken van een formulier. Hieronder zie je waar je formulieren kunt wijzigen.

Formulier wijzigen

Voor meer informatie over het wijzigen van formulieren kun je kijken op de volgende pagina: Projectscope wijzigen.

Het wijzigen van een formulier kan alleen per formulier

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.