Skip to main content
Skip table of contents

Formulieren toevoegen/aanmaken (enkel)

Als gebruiker kennen we het onderscheid van twee typen werkzaamheden en bijbehorende formulieren:

 • Geplande formulieren: Formulieren zijn tijdens de inrichting van een project aangemaakt.

 • Ongeplande formulieren: Formulieren staan niet klaar, maar moeten wel ten alle tijden beschikbaar zijn. Denk aan: ongevallen registraties, werkplekinspecties, calamiteitenformulier, afwijkingenformulier.

De nadruk van de informatie op deze pagina ligt op ongeplande formulieren. Deze ongeplande formulieren kunnen door een lid worden toegevoegd.


Na de update voor het formulierenoverzicht kan onderstaande informatie afwijken van de laatste versie. Voor meer informatie over het toevoegen en toewijzen van formulieren, zie deze video!

Enkel formulier aanmaken op mobiel als lid

Ga naar het formulierenoverzicht in een project. Je kunt het menu openen via het hoofdmenu bovenin.

Binnen een project kun je via het hoofdmenu bovenin navigeren naar formulieren

Bovenin het formulierenoverzicht kunnen alle gebruikers (inclusief lid) formulieren toevoegen. Doorloop de volgende stappen:

 1. Klik op + Toevoegen;

 2. Selecteer een sjabloon;

 3. Bevestig met “Selecteer en bewerk” óf start gelijk en klik op “Selecteer en begin”;

 4. Het formulier wordt op de achtergrond aangemaakt en je wordt gelijk doorverwezen naar het nieuwe formulier zodat je het kunt invullen.

  Selecteer een sjabloon en begin direct met invullen.

Enkel formulier aanmaken op de computer

Ga naar de formulieren in een project in het zijmenu. Bovenin het formulierenoverzicht klik je op Toevoegen om een formulier toe te voegen. Vervolgens opent de wizard die helpt om een formulier toe te voegen. Dat gaat in de volgende stappen:

 1. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken.

 2. Optioneel: Bewerk de formuliernaam, selecteer gebruikers per status in de workflow en selecteer Contexten.

 3. Bevestig vervolgens door te klikken op Afronden.

De gebruikers en contexten van het sjabloon worden automatisch overgenomen wanneer je een formulier toevoegt.

Bulk toevoegen van formulieren

Het aanmaken van meerdere formulieren tegelijkertijd is enkel mogelijk voor leidinggevende. Voor meer informatie ga naar Bulk toevoegen en toewijzen van formulieren .

Formulier wijzigen

Ga naar de formulieren in een project in het zij-menu. Selecteer een formulier en bovenin de formulierentabel klik op wijzigen. Nu wordt de wizard geopend die helpt om een formulier te wijzigen. Dat gaat indien aan het toevoegen van een nieuw formulier. Alleen het sjabloon kan niet meer worden aangepast na het aanmaken van een formulier. Hieronder zie je waar je formulieren kunt wijzigen.

Formulier wijzigen

Voor meer informatie over het wijzigen van formulieren kun je kijken op de volgende pagina: Projectscope wijzigen.

Het wijzigen van een formulier kan alleen per formulier

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.