Skip to main content
Skip table of contents

Mijn zip-rapportage kan niet geopend worden?

In KE-chain kan je in een project een rapportage opstellen. Deze rapportage kan je volledig zelf instellen aan de hand van een aantal instellingen. Zo kan iemand een aantal formulieren selecteren, maar kan ook gefilterd worden op contexten en/of statussen van een formulier. De uitgebreide uitleg van het instellen van rapportages is te vinden in dit artikel.

Het kan echter zo zijn dat de rapportage die is gedownloaded, niet geopend kan worden. In dit artikel is uitgelegd wat je hieraan kan doen.


Kortere formuliernamen

Door een kortere formuliernaam in te vullen in een project kan je ervoor zorgen dat het ‘pad’ naar de pdf’s verkleind wordt. Een zip-bestand wordt o.a. opgesteld aan de hand van de formuliernamen. Standaard wordt de formuliernaam ingevuld op basis van de sjabloonnaam. Dit is echter niet altijd nodig, aangezien er ook gebruik wordt gemaakt van contexten! Stel kortere namen in bij jouw formulieren en voorkom dat het pad te lang wordt bij het openen van het zip-bestand.


De mappenstructuur is te complex

Standaard wordt in de rapportagemodule van KE-chain ingesteld dat de groepering op status aan staat. Zie het gele gemarkeerde in de afbeelding hieronder.

Groepering op status staat standaard op ‘ja’

Door deze instelling wordt in het zip-bestand een extra mappenlaag tussengevoegd waarbij de formulieren zijn onderverdeeld op basis van de status. Dit is niet altijd nodig; al helemaal niet als er een filter is ingesteld op bijvoorbeeld alle afgeronde formulieren. In dat geval kan je deze instelling het beste op ‘nee’ zetten, waardoor het ‘pad’ van het zip-bestand wederom wordt verkleind.


Gebruik een ander programma om het zip-bestand te openen

Niet alle programma’s kunnen de zip-bestanden vanuit KE-chain openen. Al helemaal niet als het zip-bestand heel groot is en veel mappenstructuren kent. De oplossing hiervoor is eenvoudig. Maak gebruik van een programma als 7-zip of winrar om het bestand te openen. Dit doe je door naar het overzicht te gaan van alle downloads, het bestand te selecteren en te klikken op ‘openen met/open with’.

Open een zip-bestand met 7-zip

Selecteer 7-zip of een soortgelijk programma en open het bestand.


Hulp nodig?

Heb je bovenstaande stappen doorgenomen en uitgevoerd en blijft KE-chain geen toegang verlenen tot je camera? Neem dan a.u.b. contact met ons op via de service desk!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.