Skip to main content
Skip table of contents

Contexten

De Contexten zijn extra informatie die aan formulieren gekoppeld kan worden. Op deze wijze is het mogelijk om Formulieren te structureren op basis van informatie die relevant is voor het project. Voorbeelden zijn; eisen, fasen, werkpakketten en locaties.

Lees hier meer over werken met contexten

De contexten in een catalogus zijn identiek aan die van een project.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.