Skip to main content
Skip table of contents

Catalogi beheren

In Catalogi kunnen bedrijfsjablonen beheerd worden. Door toegang te geven aan een catalogus kunnen leidinggevende binnen projecten snel starten met het inrichten van een project. In een nieuw project kunnen sjablonen namelijk geïmporteerd worden uit een catalogus (ie: Projecten opstarten (importeren van …)).

Navigatie naar en binnen een catalogus

Je kunt de Catalogi vinden via de Home omgeving. Klik op het logo linksboven en navigeer vervolgens naar catalogi. U kunt navigeren naar de toegewezen catalogi, of een nieuwe catalogus toevoegen.

Catalogi zijn enkel vindbaar voor leidinggevende in de home omgeving, neem contact op met de beheerder indien catalogi niet zichtbaar is in het zijmenu.

Catalogi zijn te vinden via de landingspagina in het zijmenu

De landingspagina van een catalogus ziet er uit als hieronder weergeven. U kunt klikken op Sjablonen via de tegel, of via het zij-menu.

Hoe gebruik je een catalogus?

Via Beheer kan toegang verleend worden. Enkel leidinggevende binnen een catalogus kunnen sjablonen beheren.

De volgende tips kunnen toegepast worden om optimaal gebruik te maken van Catalogi binnen uw omggeving:

Tip: Voeg experts toe aan de catalogus in de rol leidinggevende op sjablonen te beheren

Tip: Voeg leidinggevende als lid toe aan catalogi om snel projecten te kunnen starten.

Tip: Maak meerdere catalogi per discipline zodat verschillende experts hun eigen sjablonen kunnen beheren met de juiste rechten.

Tip: Koppel standaardcontexten (zoals discipline) toe aan de sjablonen. Bij het importeren van een sjabloon naar een project worden deze automatisch meegenomen.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.