Skip to main content
Skip table of contents

1. Introductie van de Knowledge Base

In deze video introduceren we de knowledge base. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste rollen: lid, hoofdlid en leidingevende. Tot slot wordt de struktuur van de knowledge base uitgelegd.

Modules per gebruikersprofiel

De Knowledge Base is ingericht op basis van verschillende gebruikersprofielen. Binnen KE-chain kennen wij vier typen gebruikers.

Lid

Verantwoordelijk voor het registreren van gegevens. Over het algemeen zijn dit personen met een controlerende, keurende, inspecterende of metende rol. Deze personen voeren activiteiten uit waarvan uitkomsten opgevangen moeten worden in een formulier, welke vervolgens in een eindrapport gedeeld kunnen worden met de belangrijkste stakeholders van een opdracht. Deze formulieren eindigen dan ook vaak met een ondertekening van desbetreffende persoon.

Deze rol kent verder geen specifieke rechten binnen KE-chain. Nadat de registratie is voltooid, kan het formulier geëxporteerd en doorgegeven worden aan de volgende status (= persoon/afdeling). Hierbij kan ingesteld worden dat deze gegevens niet meer gewijzigd kunnen worden, waarmee een stuk veiligheid is opgevangen voor deze personen met gebruikersrol lid.

Ga direct naar module: 2. Werken als lid

Hoofdlid

Verantwoordelijk voor dezelfde activiteiten als een lid, alleen komt hier extra bij dat formulieren toegewezen kunnen worden aan personen en/of contexten. Over het algemeen wordt deze rol vervuld door personen die een rol kennen als planner.

Ga direct naar module: 3. Werken als hoofdlid

Leidinggevende

Verantwoordelijk voor het beheer van een project. Over het algemeen personen met een functie als werkvoorbereiding of discipline-expert. Deze personen zijn voornamelijk bezig met het klaarzetten van de benodigdheden voor de andere (hoofd-)leden. Denk hierbij aan het klaarzetten van formulieren, sjablonen, workflows, contexten en personen.

Ga direct naar module: 4. Werken als leidinggevende

Key-user (admin)

Aangewezen persoon binnen de organisatie om de algemene inrichting van KE-chain te waarborgen. Tevens is de Key-user de directe tussenpersoon tussen uw organisatie en het support team van KE-chain.

Ga direct naar module: 5. Werken als key-user

Advies invulling gebruikersrollen

De trainingen zijn opgebouwd op basis van deze functieprofielen. Iedere organisatie kan kiezen voor haar eigen inrichting, maar over het algemeen kan een praktische invulling er als volgt uitzien.

Leidinggevenden zorgen voor het bijhouden van alle informatie binnen het project, waaronder ook het klaarzetten van templates in de catalogus.

Hoofdleden zijn hebben vrijwel dezelfde rechten als leden, maar zij kunnen formulieren toewijzen aan personen en contexten. Sjablonen kunnen dus enkel door leidinggevende aangemaakt en aangepast worden, maar hoofdleden kunnen deze definitieve formulieren wel toewijzen.

Tot slot gaan ‘Leden’ de formulieren invullen of wijzigen.

Key-users zijn platformbeheerders. Zij zullen projecten beheren en waarborgen de algemene inrichting van KE-chain. Deze key-users zijn ook direct het eerste aanspreekpunt voor jullie vragen.

Ga door naar de volgende module: 2. Werken als lid

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.