Skip to main content
Skip table of contents

Catalogi aanmaken

Een nieuwe catalogi kan aangemaakt worden door de leidinggevende vanuit de home omgeving.

Voeg catalogus toe

Geef voor de nieuwe catalogus een naam op en upload een banner afbeelding. Bevestig het aanmaken van de nieuwe catalogus, door rechtsonder op toevoegen te klikken. Na het aanmaken van de nieuwe catalogus, keer terug naar het catalogi overzicht.

Vanuit het catalogi overzicht is de nieuwe catalogus te vinden.

Archiveren van een catalogus

Het archiveren van een catalogus kan op dezelfde manier als het archiveren van een project.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.