Deze pagina geeft een overzicht van updates aan de Forms App. Voor de meeste updates zullen instructievideo’s te vinden zijn en altijd een textuele toelichting. Als er nog aanvullende vragen zijn over updates kunt u deze stellen bij de key-user van uw organisatie of via de service desk KE-chain.

Release notes