Skip to main content
Skip table of contents

Updates

Deze pagina geeft een overzicht van updates aan de KE-chain formulieren applicatie. Voor de meeste updates zullen instructievideo’s te vinden zijn en altijd een textuele toelichting. Als er nog aanvullende vragen zijn over updates kunt u deze stellen bij de key-user van uw organisatie of via de service desk KE-chain.

Release notes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.