Skip to main content
Skip table of contents

Forms app 3.3

Forms app 3.3 is een kleine update met maar enkele aanpassingen. Importeren van Excel bestanden naar een tabel. Een aantal overige verbeteringen.


Importeren van Excel bestanden naar een tabel

Met de nieuwe versie is het mogelijk om Excel bestanden naar een tabel in KE-chain te importeren.  Importeren kan snel en eenvoudig via de knop rechtsboven elke tabel:

Hiermee is het Digitaal Keuren script "Import data to table" overbodig. In formulieren en sjablonen waar dit al gebruikt werd, zijn deze knoppen automatisch verwijderd.

Configureer zelf elke tabel via de "Uploaden" optie in de widget editor. Lees hier meer over widgets (Engels).

Overige verbeteringen

Tot slot zijn er meerdere kleine aanpassingen gedaan die in het kort beschreven kunnen worden:

  • De sjablonen in de catalogi en in de projectcatalogi zijn nu geclassificeerd als catalogus-taken. Dit maakt het onderscheid met de daadwerkelijke formulieren robuuster. In het maken en beheren van sjablonen is er voor de gebruiker geen merkbaar verschil.

  • Een configuratiefout in het toevoegen van een melding, waarbij de locatie niet ingevuld kon worden, is nu opgelost. Dit gold voor zowel de browserapplicatie en de app op de telefoon.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.