Skip to main content
Skip table of contents

Forms app 3.5

In versie 3.5 hebben we een aantal kleine verbeteringen doorgevoerd op de achtergrond in het verwerken van Formulieren. Daarnaast hebben we het rechtensysteem verbeterd m.b.t. tot het selecteren van disciplines bij het aanmaken van nieuwe projecten. Het is nu enkel mogelijk om een discipline te selecteren wanneer je de rechten hebt om desbetreffende catalogi te zien.


Update van de ‘Mijn taken’ lijst in een project

Er is een kleine verbetering in de ‘Mijn taken’ lijst doorgevoerd. Het is nu niet meer mogelijk om (per ongeluk) taken te verwijderen uit de taken lijst of te klonen. Het aanmaken van taken kan nu enkel gedaan worden door middel van het toevoegen van een formulier. Dit kan via de inrichting, of gelijk vanuit de startpagina van een project. Bij het toevoegen van een formulier verschijnen automatisch de bijbehorende taken (1 of meerdere, afhankelijk van de hoeveelheid fasen) in de taken lijst zoals je gewend bent!

Verbeterde selectie methode van een catalogi (discipline), waarbij gebruikersrechten worden gerespecteerd

Bij het toevoegen van een project wordt altijd gevraagd om disciplines te selecteren zoals te zien is in onderstaande afbeeldingen. Voorheen bestond dit uit een lijst van alle catalogi in jouw omgeving. Elke discipline heeft namelijk een catalogus waarin de sjablonen voor desbetreffende dicipline worden beheerd. De oorspronkelijke lijst liet alle catalogi zien, ookal had je de rechten niet om de sjablonen binnen deze catalogi te mogen zien of beheren. Dit is nu veranderd! De lijst met disciplines komt overeen met alle catalogi waar je als gebruiker ten minste leesrechten (lid) voor hebt gekregen. Dit is erg handig als je binnen een organisatie catalogi wilt afschermen voor bepaalde beheerders. Let er dus ook op dat wanneer het wenselijk is dat een beheerder keuze mag hebben uit alle disciplines in een organisatie, hij of zij ten minste ‘lid’ moet zijn in de gebruikerslijst van alle catalogi!

Hieronder is een voorbeeld te zien van het selecteren van 1 of meerdere disciplines bij het toevoegen van een nieuw project. Het is enkel mogelijk om disciplines te selecteren die overeenkomen met de catalogus lijst waar je ten minste lid in bent.

Deze selectie van catalogi is ook doorgevoerd op de volgende plekken:

  • Bij het kopiëren van sjablonen tussen catalogi: Het is enkel mogelijk om sjablonen te kopiëren naar sjablonen waar je op z’n minst lid in bent.

  • Bij het koppelen van een extra discipline binnen een project.

Overige wijzigingen op de achtergrond

Er is een kleine verandering op de achtergrond t.b.v. het beheren van het datamodel van formulieren. Bij elke nieuw formulier wordt het datamodel uitgebreid met een nieuwe plek om informatie in op te slaan. Voorheen was dit datamodel nog gekopppeld aan het datamodel van het sjabloon: wanneer je de naam van een eigenschap zou veranderen in een project sjabloon, dan zou de naam ook automatisch veranderen in alle daaran gekoppelde formulieren. Dit gedrag hebben we nu teruggedraaid! De wijzigingen in een sjabloon zijn ontkoppeld van de formulieren.

Daarnaast is het nu mogelijk om ‘onderdeelreferenties’ als eigenschap te kunnen configureren in een sjabloon. Een ‘onderdeelreferentie’ eigenschap kan gekoppeld worden aan een onderdeel (met hoeveelheid 0 of meer) welke geconfigureerd is in een sjabloon. Je kunt bijvoorbeeld een onderdeelreferentie eigenschap gebruiken om alle keuringspunten uit een tabel te selecteren met een afwijking. Zie onderstaand voorbeeld:

De configuratie van deze ‘onderdeelreferentie’ eigenschap in het datamodel ziet er als volgt uit:

Let op dat je alleen modellen mag selecteren die binnen het sjabloon geconfigureerd zijn, test dus het sjabloon voor valideren om te kijken of je het juiste model hebt gekoppeld. Het gekoppelde model bepaalt welke onderdelen (instanties van een model) je allemaal mag selecteren.

Locatie weergave volgens veelgebruikte standaarden

Bij het toevoegen van Geografische informatie eigenschap velden is het nu mogelijk om de weergave van de locatie eigenschap te wijzigen naar eigenvoorkeur. Aanvankelijk was de weergave “Adresweergave” enkel mogelijk. Hier hebben we de volgende mogelijkheden aan toegevoegd:

  • Adresweergave: een inschatting van het adres op basis van de locatie

  • Amersfoort/Rijksdriehoekscoördinaten New (EPSG:28992)

  • Lengte- en breedtegraden (WGS84, EPSG:4372)

  • Graden, minuten en seconden (WGS84, EPSG:4372)

Zie het voorbeeld hieronder:

De configuratie hiervan kan middels het datamodel (of Gegevens verstrekken in de widget editor). Bij het toevoegen van een Geografische eigenschap, of het wijzigen hiervan, kan met de ‘weergave’ aanpassen, zoals te zien is in het volgende voorbeeld:

Andere nieuwe features

  • Bar code scanner

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.