Skip to main content
Skip table of contents

Forms app 4.2

Bij de release van april 2023 zijn de volgende thema’s opgenomen:

Gebruikersrol hoofdlid kent nieuwe rechten

Maak nu gebruik van de gebruikersrol hoofdlid om een persoon rechten te geven die passen bij een werkvoorbereider of planner. Waar voorheen de leidinggevende rol gebruikt moest worden voor het in bulk toevoegen van formulieren, de formulierstatussen toe te wijzen aan personen en contexten toe te kennen aan formulieren, kan dat nu ook met de rol hoofdlid

De reden voor deze verandering is dat in praktijk bleek dat de rol hoofdlid te weinig voordelen biedt vergeleken met de rol lid. Verder zagen we dat de sprong in rechten naar leidinggevende te groot was voor sommige gebruikers. Vanaf nu zal de leidinggevende rol worden toegekend aan personen die de projecten, sjablonen, workflows en contexten beheren. Door het opwaarderen van de rechten van hoofdlid met een kleine overlap met de leidinggevende rol heb je nog meer controle over rollen en rechten voor werkvoorbereiders of planners.

Wil je gebruik maken van deze aangepaste rol en zien hoe deze nieuwe rechten toegepast kunnen worden? Kijk dan onze instructievideo van de voorgaande update gericht op het in bulk toevoegen en toewijzen van formulieren.

https://support.ke-chain.com/formsapp/bulk-toevoegen-en-toewijzen-van-formulieren

Nieuw project aanmaken kan alleen nog maar in de nieuwe omgeving​

Gedurende de zomer van 2022 hebben wij een omslag gemaakt van de oude versie formulieren naar de nieuwe omgeving. Tot vandaag was het mogelijke om nieuwe projecten met oude formulieren te starten. Vanaf nu kunnen enkel projecten met nieuwe formulieren gemaakt worden. Alle bestaande projecten die nog niet afgesloten zijn kunnen nog gewoon gebruikt worden. Door de ondersteuning van oude functionaliteit te verminderen kunnen we met meer aandacht werken aan het verbeteren van de huidige formulieren applicatie.

Meldingen maken verplaatst uit zijmenu naar beheer

Uit interne analyses en afstemming met verschillende gebruikers zijn we tot de conclusie gekomen dat de huidige Meldingen niet veel gebruikt wordt in projecten. We zijn daarom bezig met een traject om Meldingen zoals u deze nu kent uit de applicatie te halen. Voor diegene die nog wel van de functionaliteit gebruik willen maken kan dit via het Beheer in het zij-menu. De Meldingen App, te downloaden via de AppStore of Playstore, werkt nog steeds.

Key-user informatie

Tot slot is er een update voor jou als key-user. Op onze knowledge base zijn de instructies terug te vinden voor de personen die de key-user rol vervullen. Hier is weinig in veranderd, behalve dat we vanaf nu sneller en eenvoudiger de standaard afbeeldingen en kleuren voor jullie omgeving kunnen wijzigen.

Voorheen verliep dit via het ontwikkelingsteam en werden updates doorgevoerd gezamenlijk met andere updates (welke gedeeld worden in deze mails). Vanaf nu kan je als key-user een verzoek indienen bij de customer success afdeling om bijvoorbeeld een ander logo, een andere afbeelding op de landingspagina óf andere kleuren in te stellen in jullie KE-chain omgeving. Voor meer informatie, zie de module key-user op de knowledge base.

Meer informatie: 5. Werken als key-user

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.