Skip to main content
Skip table of contents

Forms app 4.1

In versie 4.1 Hieronder alvast de twee veelgevraagde nieuwe mogelijkheden:

  • Toewijzen van formulieren in bulk

  • Importeren en toevoegen van contexten in bulk

Deze zijn ook nu beschikbaar in jullie omgeving. We kijken ernaar uit om samen met jullie nog veel meer met KE-chain te bereiken.


Toewijzen van formulieren in bulk

Vanaf nu kunnen leidinggevenden meerdere formulieren selecteren en toewijzen aan gebruikers. Daarnaast is het mogelijk om middels een planboard de verschillende statussen eenvoudig voor meerdere formulieren tegelijkertijd toe te wijzen. 

Voor meer informatie zie: Bulk toevoegen en toewijzen van formulieren

Importeren en toevoegen van contexten in bulk

Het is mogelijk om meerdere contexten tegelijkertijd toe te voegen in bulk. Daarnaast kun je volgens een bijgeleverd (Excel) template eenvoudig knippen en plakken vanuit Excel. Verder is het mogelijk om zonder excel contexten in bulk toe te voegen.

Via het toetsenbord kun je gemakkelijk navigeren tussen cellen via snelkoppelingen als: “ALT + →” of “ALT + ↓” om automatisch velden in te vullen op basis van vorige regels. Of gebruik TAB om snel te springen naar het volgende veld en “CTRL + V” om data te plakken vanuit Excel.

Voor meer informatie zie: Hoe importeer ik contexten vanuit Excel?

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.