Skip to main content
Skip table of contents

Forms app 3.2

In deze update is het bulk toevoegen van formulieren weer terug van weg geweest, net zoals de werkvoorbereiders gewend waren in versie 2. Daarnaast is het nu mogelijk om direct te navigeren naar de taken, vanuit sjabloon en formulieren overzichten.


Bulk toevoegen formulieren

Het aanmaken van formulieren is een denkproces waarin de werkvoorbereider kiest welke sjablonen nodig zijn, voor welk onderdeel en welke objecten daar bij komen kijken. Om dit denkproces te versimpelen herintroduceren we een methode uit Digitaal Keuren 2: de "aanmaken taken" tabel. Ga naar de Inrichting van een project en klik op de Bulk toevoegen knop tussen de bestaande knoppen Toevoegen en Importeren.

In deze tabel kan de werkvoorbereider een groep formulieren maken door meerdere onderdelen, objecten en sjablonen te selecteren. Zodra de inrichting naar behoefte is ingericht zal de knop Bulk toevoegen alle formulieren gaan aanmaken.

Let op!

Per regel in de tabel kunnen meerdere onderdelen, objecten en sjablonen worden geselecteerd, bijvoorbeeld 3 van elk. Alle mogelijke combinaties zullen als losse formulieren worden gebouwd, in dit geval dus 3 x 3 x 3 = 27 formulieren. Als dat niet de bedoeling is, maak dan een losse regel in de tabel aan en combineer alleen de gewenste onderdelen, objecten en sjablonen met elkaar.

Direct navigeren naar de taken vanuit het sjablonen en formulieren overzicht

Formulieren maken nu gebruik van de nieuwe activiteit referentie eigenschap. Hierdoor kan je vanuit het overzicht direct naar de taakverdeling navigeren.

Deze nieuwe eigenschappen zijn ook te gebruiken in formulieren, maar zijn voornamelijk bedoelt voor navigatie en overzichtsdoeleinden.

De voortgang van een taak direct te zien met een (deels gevulde) cirkel:

Overige verbeteringen

Tot slot zijn er meerdere kleine aanpassingen gedaan die in het kort beschreven kunnen worden:

  • Unieke namen van taken binnen een sjabloon worden ook gebruikt voor de taken binnen de formulieren van dat sjabloon

  • De projectcatalogus wordt nu geopend in een boomstructuur in plaats van een takenlijst 

  • De banners van projecten en catalogi kunnen op de beheer pagina's bij het aanpassen direct worden bekeken.

  • De naam van fasen is nu niet meer aanpasbaar in de Home omgeving (dit werd nooit ondersteund).

  • De catalogi maken nu gebruik van het correcte icoon: 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.