Skip to main content
Skip table of contents

Forms app 4.7 / KE-chain v2023.12.0

Met de kerst voor de deur willen we graag de updates van de afgelopen maanden november en december met jullie delen. In de afgelopen maand lag de focus op het verbeteren van de prestaties van KE-chain in de browser en als app op mobiele apparaten. Daarnaast zijn er verschillende fouten opgelost met betrekking tot de gebruikerservaring (UX) en het genereren van PDF. Achter de schermen vinden er ook veel ontwikkelingen plaats, met name met betrekking tot verbeterde projectenoverzichten. Hieronder volgt een overzicht van alle updates:

 • Verbeterde frontend prestaties

 • Nieuwe landingspagina voor projecten en catalogi

 • Meerdere UX-verbeteringen

 • Verbeteringen in de PDF-rapportage module

Namens het gehele team willen we jullie fijne feestdagen toewensen en een gelukkig 2024!


Verbeterde frontend prestaties

Goed nieuws! Dankzij updates in de frontend hebben we de gebruikersprestaties op alle apparaten kunnen verbeteren. Hoewel de gebruiker aanvankelijk geen verschil ziet ten opzichte van een maand eerder, zal het laden van componenten sneller verlopen bij het wisselen van pagina's.

Een nadelige bijwerking van deze update was dat sommige gebruikers de afgelopen maand in sommige gevallen een wit scherm te zien kregen bij het login scherm. Onze excuses hiervoor! Om de nieuwe versie te kunnen gebruiken, moet de browsercache worden geleegd.

Indien gebruikers een wit scherm zien bij het navigeren naar KE-chain, moet de browsercache worden geleegd. Meer informatie hierover vind je op de volgende pagina: Hoe verwijder ik de browser Cache?.


Nieuwe landingspagina voor projecten en catalogi

Standaard is de landingspagina voor projecten en catalogi geüpdatet:

 • Na het klikken op een project navigeert elke gebruiker nu naar het formulierenoverzicht.

 • Na het klikken op een catalogus navigeert elke gebruiker nu naar het sjablonenoverzicht.

Deze verbetering geldt voor alle gebruikersrollen en voor alle apparaten.

Na het klikken op een project navigeer je nu direct naar ‘mijn formulieren’ als lid, of ‘alle formulieren’ voor hoofdlid of leidinggevenden in het project. De oude landingpagina is nog te bereiken via het zijmenu.


Meerdere UX-verbeteringen

Dankzij de gebruikersfeedback die we continu ophalen bij onze gebruikers zien we steeds kleine verbeteringen om door te voeren om de algehele gebruikerservaring te verbeteren. Zo zijn de volgende verbeteringen doorgevoerd:

 • Het contrast van de secundaire kleur is op verschillende plaatsen verbeterd, waaronder in de taaknavigatiebalk widget.

 • Bij het toevoegen van formulieren kun je nu alleen actieve sjablonen selecteren.

 • Het annoteren van afbeeldingen is uitgebreid op mobiel voor de eigenschap van meerdere bijlagen.

 • Fouten zijn opgelost om te voorkomen dat het formulierenoverzicht onnodig wordt herladen.

 • De 'eenheid'-kolom is verplaatst naar achteren, direct achter de 'waarde'-eigenschap. 'Beschrijving' is nu de laatste kolom in de formulierenwidget.

 • Het is nu mogelijk om de workflow te bekijken tijdens het bewerken van sjablonen. Dit was voorheen alleen mogelijk binnen formulieren.

Het is nu mogelijk om de workflow te bekijken tijdens het bewerken van sjablonen.


Verbeteringen in de PDF-rapportage module

Hieronder lichten we enkele verbeteringen in de PDF-rapportagemodule toe:

 • Thumbnails volgen de instellingen van de tabelwidget:
  De thumbnails voor de eigenschappen met meerdere bijlagen volgen nu de instellingen van de tabelwidget. Standaard staan thumbnails aan. Indien je aangeeft dat een eigenschap met meerdere bijlagen geen pictogrammen, maar de bestandsnaam moet tonen, worden ook geen thumbnails in de PDF weergegeven.

 • Bestandsnaam staat nu in de appendix bij elke bijlage:
  Wanneer een PDF inclusief bijlagen wordt gemaakt, wordt de bestandsnaam getoond in de titel van de bijlage. Voorheen was dit alleen voor bestanden, maar vanaf nu ook voor afbeeldingen.

 • Afbeeldingen in tekstwidget worden niet meer opgenomen in de PDF:

  We hebben een fout opgelost waarbij afbeeldingen in een tekstwidget een PDF-export blokkeerden. Het is nu niet meer mogelijk om afbeeldingen aan een tekstwidget toe te voegen. Deze worden verborgen in de PDF.

Thumbnails in de pdf volgen nu de instellingen van de tabel widget

Wanneer een PDF inclusief bijlagen wordt gemaakt, wordt de bestandsnaam getoond in de titel van de bijlage.


We blijven dankbaar voor jullie feedback en streven ernaar om de gebruikservaring continu te verbeteren. Bedankt voor jullie betrokkenheid!

Voor vragen omtrent alle updates of verzoeken, aarzel niet om contact met ons op te nemen via de Service desk.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.