Skip to main content
Skip table of contents

4.3 Werken als leidinggevende - Sjablonen

In deze module worden Sjablonen uitgelegd. Sjablonen vormen de blauwdruk voor het toevoegen van formulieren. In deze module komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Hoe voeg ik een sjabloon toe

  • Hoe wijzig in een sjabloon en wanneer kan dit niet meer

  • Wat voor widget types zijn er?

  • Wat voor eigenschappen zijn er en hoe configureer ik deze?

  • Visualisatie configureren per formulierstatus (op basis van de workflow)

  • Lees en schrijfrechten beheren van gegevens.

  • Werken met het datamodel (onderliggende onderdelen en eigenschappen).

  • Hoe wijzig of verwijder ik eigenschappen?

Instructievideo werken met sjablonen

In de video kunt u gebruik maken van de hoofdstukken om snel te navigeren naar een specifiek onderwerp.

Handleidingen

Voor uitgeschreven ondersteuning met betrekking tot Sjablonen en Rapportage, zie: Werken met sjablonen en Projectrapportages .

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.