Skip to main content
Skip table of contents

Waarvoor gebruik ik het datamodel?

Het datamodel geeft een overzicht van alle onderliggende modellen (sjablonen) die in jouw project zitten. Via dit datamodel kan je sjablonen opstellen, wijzigen en verwijderen. In de basis is het hetzelfde als het overzicht ‘gegevens verstrekken’ welke je ziet bij het opstellen van een widget. De enige reden waarom je het datamodel zou gebruiken is om de eigenschappen in je sjabloon te herschikken (andere volgorde zetten).

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.