Skip to main content
Skip table of contents

Hoe kan ik van een sjabloon een PDF maken?

Je wilt graag een PDF maken van Sjablonen voorafgaand aan het invullen van Formulieren . Het is niet mogelijk om een PDF te maken direct van een sjabloon. Je kunt wel van een formulier een PDF maken.

Maak daarom een voorbeeld opleverdossier met de volgende stappen:

  1. Ga naar formulieren

  2. Klik op toevoegen (meer informatie: Bulk toevoegen en toewijzen van formulieren )

  3. Voeg formulieren toe voor de sjablonen waar je een test opleverdossier voor wilt maken.

  4. Koppel deze aan een context met een makkelijk te vinden naam, bijvoorbeeld: Voorbeeld oplevering” van type: Werkpakket.

  5. Indien het gaat om één formulier kun je het formulier doorgeven naar de laatste status. Je kan nu een PDF exporteren via de 3 puntjes naast de ‘doorgeef knop’. Zie: Formulieren doorgeven, delen of exporteren

  6. Voor meerdere formulier kun je een project rapportage maken door te zoeken op het door jou aangemaakte werkpakket. Zie: Projectrapportages .

  7. Verwijder de voorbeeld formulieren.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.