Skip to main content
Skip table of contents

Mijn sortering lijkt niet te werken?

Algemene informatie

Sorteringen kunnen actief zijn op verschillende elementen in KE-chain. Zo kan je een gepagineerde tabel instellen met sorteringen, maar ook bijvoorbeeld jouw formulierenoverzicht kan ingesteld worden, Het kan voorkomen dat het lijkt alsof de sortering niet werkt. Hieronder volgen de meest voorkomende oorzaken hiervan.

Sortering in vooraf ingevulde gegevens (sjabloon)

Bij het opstellen van een sjabloon kan je gebruik maken van vooraf ingevulde gegevens. Deze kunnen ingevuld worden bij een gepagineerde tabel. Ieder formulier dat aangemaakt wordt op basis van dit sjabloon zal deze gegevens standaard inladen in de tabel. Voor deze gegevens wil je mogelijk een bepaalde sortering instellen. Bij het invullen van deze gegevens lijkt alleen de sortering niet te werken. Hoe kan dit?

Het kan lijken alsof de ingestelde sortering op bijv. een specifieke eigenschap (‘nummer’) niet werkt. De sortering in een tabel met vooraf ingevulde gegevens wordt namelijk gedaan op basis van het moment van uploaden. Hierdoor lijkt het alsof de sortering niet werkt. Bij het aanmaken van een formulier zal je zien dat deze sortering wél werkt!

Let op: Sortering op basis van nummers lijkt soms ook niet goed te werken. Dit komt door de lexicographic order, waar hieronder meer over te lezen is.

Lexicographic ordering

Binnen KE-chain wordt in de basis gebruik gemaakt van de lexicographic wijze van sorteren. Dit houdt in dat het op alfabetische volgorde gesorteerd wordt. Dit is belangrijk om te weten op het moment dat jij gebruik maakt van getallen bij de naamgeving. Hierin verwacht je mogelijk dat een regel beginnend met een ‘2' boven een regel komt met ‘12’. Dit is niet het geval bij lexicographic ordering! Omdat de waarde ‘12’ begint met een ‘1’, herkent het systeem dit als een waarde die vóór de '2’ komt.

Wil jij dus getallen gebruiken in de titels of waarden waar een sortering op staat: zet een ‘0’ voor alle getallen onder de '10’! Zie onderstaand voorbeeld:

Sorteren op formuliernaam in een formulierenoverzicht (incorrecte sortering op nummers)

Sorteren op formuliernaam in een formulierenoverzicht (correcte sortering op nummers)

Groeperingen nog actief

Op het moment dat jij in het formulierenoverzicht denkt dat sorteringen niet werken, controleer dan altijd rechtsboven in je overzicht of er nog onderliggende groepering of filtering (boven het overzicht) actief is. Dit kan ervoor zorgen dat jouw sortering niet werkt.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.