Skip to main content
Skip table of contents

Welke widget moet ik gebruiken in combinatie met de eigenschap hoeveelheid (Precies 1, 0 of meer)?

Als expert ben ik een sjabloon aan het maken (zie: Sjablonen aanmaken). Hoe weet ik welke widgets ik moet gebruiken en hoe kan ik bepalen wat de hoeveelheid is van het bijbehorende onderdeel?

In het datamodel hebben we de volgende opties bij het aanmaken van een nieuw onderdeel: Wat is de naam van mijn onderdeel en wat is de hoeveelheid? Deze hoeveelheid heeft vier opties:

  • Precies 1: Het data onderdeel komt maar één keer voor in mijn formulier. Dit is voor standaard formulieren en checklijsten

  • 0 of meer: Het data onderdeel komt meerdere keren voor in mijn formulier, elke keer als nieuwe regel in een tabel met dezelfde eigenschappen.

Gebruik de hoeveelheden "0 of 1", "1 of meer" alleen als je ervaren gebruiker bent van KE-chain. 99% van de gevallen kies je Precies 1 of 0 of meer

Stap-voor-stap

Analyseer goed het formulier dat je wilt digitaliseren. Hieronder zie je een voorbeeld sjabloon met de bijhorende widgets en data selecties:

Voorbeeld visualisatie en configuratie van widgets en datamodel

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.