Skip to main content
Skip table of contents

Een sjabloon is niet beschikbaar binnen mijn project om aan te maken als enkel formulier, wat moet ik doen?

Is het gewenste sjabloon om een formulier aan te maken niet beschikbaar binnen een project? Dan moet u contact opnemen met de leidinggevende (zie: Rollen en type gebruikers) van het project. 

Alleen een leidinggevende of hoofdlid kan een missend sjabloon beschikbaar maken binnen een project. Zodra een sjabloon geïmporteerd is binnen het project (zie projecten opstarten) kan elke gebruiker het formulier gebruiken door het formulier toe te voegen.

Sjabloon importeren

Een leidinggevende kan een missend formulier importeren:

  1. Volg de stappen in https://support.ke-chain.com/formsapp/projecten-opstarten-importeren-van om sjablonen te importeren in het project.

  2. Importeer alle sjablonen noodzakelijk om aan de scope van het project te voldoen

Indien het dialoog om sjablonen te importeren leeg is kan het zijn dat de leidinggevende geen toegang heeft tot de Catalogi . Neem contact op met de key-user om toegang te verlenen tot de catalogi.

Formulier toevoegen

Na het importeren van een sjabloon kunt u het sjabloon projectspecifiek maken, of gelijk doorgaan met het toevoegen van een formulier.

  1. Volg de stappen in formulieren toevoegen om nu een nieuw formulier aan te maken volgens het sjabloon.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.