Skip to main content
Skip table of contents

Toewijzen van personen en contexten aan formulieren

Formulieren worden opgeknipt in formulierstatussen dankzij Workflows. Per status kan bepaald worden of personen enkel de relevante informatie kunnen inzien en/of registreren. Deze formulierstatussen kunnen worden toegewezen aan gebruikers in het project op het moment dat een formulier wordt toegevoegd of gewijzigd. Een lid en hoofdlid kunnen alleen werken met formulieren nadat zij zijn toegewezen aan de formulierstatus. Een leidinggevende kan in iedere formulierstatus werken.

Formulier wijzigen en gebruikers toewijzen

Selecteer een formulier in het formulierenoverzicht en klik op wijzigen. Nu opent de wizard die helpt om een formulier te wijzigen. Via deze wizard kan je gebruikers toewijzen aan de formulierstatussen.

Klik in het formulierenoverzicht na selectie van formulieren op wijzigen (één selectie) of toewijzen (meerdere selectie)

Gebruikers toewijzen in actieve status

Het standaard dialoog maakt het mogelijk om gebruikers toe te wijzen aan de op dat moment actieve status. Dit dialoog ziet er als volgt uit. Het is rechtsboven mogelijk om naar het planboard te wisselen.

Selecteer toegewezen gebruikers voor formulieren

Toewijzen middels planboard

Het wijzigen van toegewezen gebruikers kan direct voor alle geselecteerde formulieren of middels planboard.

Toewijzen van gebruikers middels het planboard

Toewijzen van contexten

Contexten worden op dezelfde manier toegekend aan bestaande formulieren. Contexten worden gebruikt om formulieren eenvoudig te kunnen groeperen of filteren. Denk hierbij aan werkperiodes, locaties, locaties, eisen en meer. Zie Filteren en groeperen in het formulierenoverzicht voor meer informatie.

Voor het wijzigen van meerdere formulieren kan je gebruik maken van de bulk formulieren toevoegen functionaliteit. Hoe deze werkt, zie je in deze video: Bulk toevoegen en toewijzen van formulieren .

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.