Het aanmaken van Objecten voor elk nieuw project (zie: Inrichten projectstructuur) kan één voor één veel tijd in beslag nemen. Daarnaast is de objecten lijst van een nieuw project misschien gelijk aan dat van een vorig project. Dit zorgt er voor dat je in digitaal keuren volledige objecten lijsten kan importeren. Hieronder wordt stap voor stap beschreven worden hoe dit werkt.

Stap-voor-stap

  1. Ga binnen jouw project naar de inrichting (zie: Inrichten projectstructuur) en ga naar een discipline waarvoor je objecten wilt importeren. 

  2. Voor het aanmaken van objecten, navigeer via de navigatie balk naar objecten. Op deze pagina zie je een overzicht van alle objecten welke zijn aangemaakt voor de inrichting van jouw discipline. Boven het objecten overzicht vind je verschillende beschikbare functies: Het toevoegen, importeren, wijzigen en verwijderen van objecten. In dit geval navigeren we naar Importeren.

  3. Download het Excel template voor het importeren van objecten.

  4. Open het template in Excel en verwijder het voorbeeld. Voeg nu de lijst van objecten in voor jouw project. Zorg ervoor dat de disicpline kolom ook ingevuld is. Wanneer je klaar bent, sla de het bestand op (CTRL + s)


  5. Upload nu het ingevulden Excel bestand met de objectenlijst en klik op importeren.

  6. De objecten worden nu automatisch in KE-chain toegevoegd!

Het is mogelijk om objecten her te gebruiken in meerdere disciplines! Zet bij het importeren een komma tussen de namen van de disciplines om ze beschikbaar te maken voor meerdere disicplines. (Bijvoorbeeld: "Metaal, Water")