Skip to main content
Skip table of contents

2.2 Werken met formulieren

In dit onderdeeld wordt er uitgelegd hoe iemand met gebruikerstype ‘lid’ dient te werken met Formulieren. Hierin staat centraal hoe een gebruiker de operationele werkzaamheden digitaal kan registreren, doorgeven aan een volgende persoon en hoe je deze formulieren kunt exporteren. Via onderstaande links kunt u uitgeschreven instructies terugvinden over de video:

Waaruit bestaat een formulier

Zoals te zien is op onderstaande afbeelding bestaat een formulier uit een metapaneel. Dit metapaneel is altijd zichtbaar en toont belangrijke informatie over de naam, contexten, toegewezen gebruiker(s), voortgang en status. Binnen een formulier bevinden zich widgets en eigenschappen. Lees meer in pagina: Formulieren invullen .

De basiscomponenten van een formulier

Instructie video

Bekijk de onderstaande introductie video voor het werken met formulieren.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.