Skip to main content
Skip table of contents

Navigeren door de home-pagina

Gefeliciteerd! U bent ingelogd op de KE-chain Home-pagina van uw organisatie. Deze toelichting is bedoeld om u wegwijs te maken op deze landingspagina. Vanuit hier gaat u kunnen navigeren door KE-chain en is tevens de pagina waar u terechtkomt als u linksboven op het logo klikt. De Home-pagina is weergegeven in onderstaande afbeelding, daarnaast zijn de primaire functies aangegeven.

Overzicht van de KE-chain landingspagina en primaire functies

Hieronder worden alle functies in detail uitgelegd.

Het topmenu is de bovenste gekleurde balk die u ziet. Hier zijn een aantal iconen en daarbij horende functies te vinden. In onderstaande paragrafen zijn deze uitgelegd van links naar rechts.

Topmenu van KE-chain

Linksboven vindt u het logo van uw organisatie. Via dit logo kunt u altijd direct terugkeren naar de landingspagina, vanaf nu Home genoemd.

Via deze knop krijgt u een overzicht van alle formulieren in alle projecten. Dit zijn zowel de formulieren die nog ingevuld moeten worden als de formulieren die al in een verdere status zitten (na het invullen kan deze bijvoorbeeld bij een status ‘controleren' of ‘afronden’ zitten). Op deze manier krijgt u dus inzicht over de actuele status van een formulier dat aan u is/was toegewezen.

Voor verdere toelichtingen over het werken van formulieren (als lid) zie: 2.2 Werken met formulieren

Op het moment dat er een formulier wordt toegekend aan uw profiel zal u zowel een mail ontvangen als een melding bij dit icoon. Als u hierop klikt kunt u alle meldingen onder elkaar zien. Voor meer informatie zie: Vinden van formulieren | Notificatie-bel

Naast de notificaties vind u de gebruikers instellingen. Bij gebruikersinstellingen vind u de mogelijkheid om een profiel in te stellen, naar hulp te gaan, de weergave aan te passen of uit te loggen. De gebruikersinstellingen hebben bevatten standaard de initialen van een gebruiker, of profielfoto indien deze is ingesteld.

Gebruikersinstellingen

Via deze knop komt u bij de instellingen van uw account. Hier kunt u bijvoorbeeld het wachtwoord of de ingestelde taal wijzigen. Tevens kunt u een profielfoto instellen. Via deze optie is ook inzichtelijk welke andere personen deel uitmaken van uw team.

Mijn profiel

Via het vraagteken-icoon komt u terecht bij deze KE-chain knowledge base terecht. Vanuit hier kunt u naar de handleidingen gaan, oefenmaterialen vinden en service-tickets aanmaken.

Via deze knop komt u bij de instellingen voor de weergave van KE-chain. We hebben een lichte en donkere modus. Voor meer informatie zie: De donkere modus (dark mode) .

Via deze knop kunt u uzelf uitloggen bij KE-chain.

Het zijmenu zit aan de linkerkant van uw scherm en kent ook een aantal opties. Hieronder zijn deze uitgelegd.

Het zijmenu past zich automatisch aan naar de schermgrootte. Zie onderstaande illustratie. Op de desktop is het zijmenu standaard uitgeklapt, op tablet is deze ingeklapt en op mobiel is het zijmenu verborgen in het topmenu.

KE-chain weergave van het zijmenu op mobiel (links), tablet (midden) en desktop (rechts)

Via de knop Projecten komt u op de pagina waar alle projecten weergeven zijn waar u aan toe gewezen bent. Er staat een automatische filter ingesteld op Actieve projecten (zie de oranje balk rechts). Als een project niet meer gebruikt wordt en op inactief is gezet zal deze dus niet automatisch zichtbaar zijn.

Naast de filter is een zoekveld te zien met de benaming Typ om te zoeken. Deze zoekfunctie kan gebruikt worden om een specifiek project op te zoeken op naam.

Ook is er een knop Toevoegen te zien onder Projecten . Via deze knop kunnen nieuwe projecten aangemaakt worden. Deze functie is enkel uit te voeren door leidinggevende (Zie: Rollen en type gebruikers )

Hier kunt u navigeren naar de beschikbare Catalogi of nieuwe deze toevoegen. Deze pagina is enkel toegankelijk voor leidinggevende (Zie: Rollen en type gebruikers )

Hier kunt u gebruikersrechten voor de landingspagina instellen. Deze pagina is enkel toegankelijk voor leidinggevende (Zie: Rollen en type gebruikers)

Ga door naar het volgende onderdeel: Vinden van formulieren

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.