Skip to main content
Skip table of contents

Ik wil een formulier gebruiken dat niet is voorbereid? Wat moet ik doen?

Je bent een lid en wilt aan de slag met een formulier. Je komt erachter dat er geen formulier klaarstaat in een project.

Geen formulieren gevonden in project (met huidige filters)

Er zijn drie mogelijkheden:

 • De leidinggevende binnen een project (werkvoorbereider, planner, projectleider) is vergeten formulieren toe te wijzen. Je kunt hem/haar vragen formulieren toe te wijzen.

 • Controleer het filter Toegewezen en selecteer jouw naam. Mogelijk staat het filter verkeerd en moet je andere toegepaste filters uitzetten om alle formulieren te zien. (Voor meer informatie zie: Filteren en groeperen in het formulierenoverzicht)

 • Je kunt als lid zelf een nieuw formulier toevoegen Formulieren toevoegen/aanmaken (enkel)

In de volgende handleiding leggen we uit hoe je een nieuw formulier kunt toevoegen.

Stap-voor-stap

 1. Navigeer naar een project

 2. Klik via het zijmenu op formulieren

 3. Klik op Toevoegen

 4. Selecteer een sjabloon voor het nieuwe formulier, klik op volgende

 5. Geef het nieuwe formulier een naam

 6. Je bent automatisch toegewezen aan alle statussen van het formulier. Je kunt de leidinggevende ook de rechten geven voor bijvoorbeeld controle.

 7. Bevestig met toevoegen.

 8. In het formulierenoverzicht zal automatisch een nieuw formulier te voorschijn komen.

Let op: indien er geen sjabloon beschikbaar is om een formulier toe te voegen neem dan contact op met de leidinggevende. Voor meer informatie ga naar de volgende pagina: Een sjabloon is niet beschikbaar binnen mijn project om aan te maken als enkel formulier, wat moet ik doen?

Het word geadviseerd om als leidinggevende per project alle Formulieren te importeren welke van toepassing kunnen zijn op het werk of welke bij afwijkingen en/of calamiteiten gebruikt kunnen worden. Het toevoegen van een nieuw formulier door een uitvoerder is daarom zeer geschikt voor: schaderegistratieongevallenmelding, een melding maken van een gevaarlijke situatie, of andere formulieren die normaal gesproken niet nodig zijn in de geplande werkzaamheden.

Gerelateerde pagina’s

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.