Skip to main content
Skip table of contents

Projectrapportages 2.0

Laten we het hebben over een essentieel aspect van projectmanagement: de projectrapportage. Het is niet alleen een verslag van wat er gedaan en bereikt is, maar ook de sleutel tot het ontvangen van de welverdiende beloning voor al het geleverde werk! Zonder een duidelijke rapportage wordt het lastig om te laten zien wat er is gedaan en waarom je betaald zou moeten worden.

In dit artikel leggen wij jou daarom uit hoe je deze belangrijke tool kan gebruiken binnen jouw eigen projecten en leer je hoe je jouw inspanningen effectief kunt vertalen naar tastbare beloningen!

📘 Instructies nieuwe rapportage aanmaken

  1. Ga naar jouw project.

  2. Klik in het zijmenu op de tekst ‘Rapportage’.

    image-20240206-143550.png
  3. Klik op de knop ‘Toevoegen’ om een nieuwe rapportage op te stellen.

    image-20240206-143609.png
  4. In de applicatie wordt er voor iedere optie van de rapportage uitgelegd wat hiermee bedoeld wordt door de beschrijving die erachter is te vinden.

    image-20240206-143643.png

Indien er iets niet duidelijk is aan deze instructies dan horen wij dat graag via de service desk.

📋 Related articles

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.