Een voorbereider (Zie Rollen en type gebruikers) is ook verantwoordelijk voor het toekennen van gebruikers aan taken nadat Formulieren zijn aangemaakt.

Ken taken toe aan gebruikers

Het is essentieel om taken toe te kennen aan gebruikers:

  • Alleen taken die toegewezen zijn aan gebruikers (bijvoorbeeld uitvoerders), komen voor deze persoon in de persoonlijke takenlijst. Zie Werken met taken. Dit maakt het voor uitvoerders makkelijk om hun taken te vinden.

  • Uitvoerders kunnen pas taken invullen, nadat zij zijn toegewezen.

Navigeer naar de taakverdeling

Ga via het zij-menu naar de Taakverdeling.

Klap de boom open

Klap de boom open vanaf de discipline van waaruit je begonnen bent met de inrichting (Inrichten discipline)

Selecteer de taken om toe te wijzen

  1. Selecteer de taken om te wijzigen via de checkbox vooraan.

  2. Klik vervolgens bovenaan op "Wijzigen".

Ken gebruikers toe

Voor het wijzigen van de taak, selecteer eerst een gebruiker (meerdere selecties mogelijk). Vervolgens selecteer een start-/opleveringsdatum. De opleverdatum wordt gebruikt om toegewezen taken te sorteren voor uitvoerders.

Bevestig tot slot de gegevens door te klikken op wijzigen.

Na de wijziging zie je gelijk de gebruiker en opleveringsdatum terug in de taakverdeling.

Gehele sub-boom wijzigen (in 1 keer)

Selecteer een sub-proces in plaats van een taak. (1 tegelijk). En klik vervolgens op wijzigen.

Gerelateerde artikelen