Rollen

Binnen de applicatie kennen we verschillend rollen en bijbehorende type gebruikers. De rollen zijn: Uitvoerder, Hoofduitvoerder, Voorbereider, Expert en Beheerder. 


Het is mogelijk dat dezelfde gebruiker meerdere rollen heeft binnen de organisatie.


Rol: Uitvoerder

Actief bezig met de uitvoering, invullen en opleveren formulieren. De "Uitvoerder" is de normale gebruiker in digitaal keuren. De "Uitvoerder" is de meest voorkomende van deze gebruikersrol, maar dit kan uiteraard ook een voorbereider, projectmanager, onderaannemer, leverancier of klant zijn.

ActiviteitenToegangsrechtenWijzigingsrechtenGebruikerstype
 • Werken met taken

 • Opleveren registratie

 • Aanmaken missende formulieren

 • Meldingen doen

 • Home (landingspagina)
 • Toegewezen projecten
 • Taken in toegewezen projecten
 • Toegewezen taken
Lid (member)

Rol: Hoofd uitvoerder

Indien de uitvoerder ook verantwoordlijk is voor het toekennen van taken en formulieren aan gebruikers is dat een andere rol. 

ActiviteitenToegangsrechtenWijzigingsrechtenGebruikerstype
 • Verdelen van het werk met taken toekennen
 • Alles wat de "Uitvoerder kan" 
 • Alles wat de "Uitvoerder kan" 
 • Project taken toekennen
Hoofdlid (lead member)

Rol: Voorbereider 

Actief met inrichten van het project, toewijzen van taken en opleveren project. De "Voorbereider" is de gebruiker verantwoordelijk voor het inrichten en verdelen van het werk. Deze gebruiker kan alles van de "Uitvoerder" ook kan. Deze rol wordt vaak voor de voorbereider uitgevoerd, maar kan even goed door een hoofd uitvoerder of project manager gedaan worden.

ActiviteitenToegangsrechtenWijzigingsrechtenGebruikerstype
 • Inrichten van de formulieren
 • Toekennen gebruikers aan project
 • Voortgang beheren
 • Meldingen en acties beheren
 • Opleveren van project rapportages
 • Alles wat de "Hoofd uitvoerder" kan
 • Toegewezen catalogi
 • Alles wat de "Hoofd uitvoerder" kan
 • Project inrichting
 • Project rapportage
Leidinggevende (Supervisor)

Rol: Expert

Actief in beheren van de sjablonen in de catalogus en aanpassen van formulieren. De "Expert" is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het beheer van de sjablonen en aanpassen van formulieren. Deze gebruiker kan alles wat de "Voorbereider" kan. Deze rol kan ook worden uitgevoerd door een voorbereider voor het maken van bijvoorbeeld project specifieke sjablonen.

ActiviteitenToegangsrechtenWijzigingsrechtenGebruikerstype
 • Beheren van fasering van formulieren
 • Inrichten van een catalogus
 • Aanmaken en aanpassen van een sjabloon
 • Aanpassen van een formulier
 • Alles wat de "Voorbereider" kan
 • Toegewezen catalogi
 • Alles wat de "Voorbereider" kan
 • Alles in toegewezen projecten
 • Alles in toegewezen catalogi
Leidinggevende (Supervisor)

Rol: Beheerder

Actief in beheren van projecten en catalogi en toekennen van kernteam aan projecten. De "Beheerder" is de gebruiker die verantwoordelijk is voor het beheer van de projecten en catalogi en het toewijzen van "Discipline experts" en "Voorbereiders"

ActiviteitenToegangsrechtenWijzigingsrechtenGebruikerstype
 • Contact persoon voor support
 • Project aanmaken en archiveren

 • Catalogus aanmaken en archiveren

 • Gebruikers beheren

 • Alles
 • Alles
Team manager (Global configurator)


Gerelateerde artikelen