Voor voorbereiders (zie: Rollen en type gebruikers) is het inrichten van de discipline in een Project een belangrijk aspect: immers, wanneer er geen werk is voorbereid loopt de uitvoering direct vertraging op! Een discipline is de grootste verdeler van werk binnen een Project. Immers, bij werk van verschillende disciplines zijn andere activiteit van toepassing, en dus andere sjabloon formulieren nodig.  Denk bij discipline aan onderverdeling in techniekvelden als: Spoor, Bovenleiding, Energievoorziening, Asfalt, Beton, Veiligheid, Algemeen, etc.

De voorbereider kan via de digitaal keuren applicatie formulieren aanmaken voor specifieke scope, middels Onderdelen en Objecten:

 • Een onderdeel beschrijft een collectie aan werk, voor een bepaalde (deel) oplevering. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op een reeks aan weekend opdrachten voor een enkel project: Elk onderdeel beschrijft dan een weekend. Op deze manier kan je na het compleet invullen van alle formulieren voor een onderdeel direct doorgaan met het Opleveren van project rapportages.
 • Een object is een specifiek kunstwerk en/of locatie waar werk aan gedaan moet worden.

Tot slot is voor het inrichten van een discipline een sjabloon formulier nodig. Een sjabloon is een leeg formulier in KE-chain, direct te importeren vanuit de Catalogus. Op basis van sjablonen kan een voorbereider met slechts een paar clicks een volledige project inrichting realiseren! 

Door middel van de volgende stappen kan je als voorbereider beginnen aan de inrichting van een discipline binnen project.

Binnen een project ga naar inrichting

Ga via het zijmenu naar Inrichting.

Navigeer naar de discipline

Een project kan uit meer dan één discipline bestaan. Daarom dient bij het landen op de Inrichting pagina eerst genavigeerd te worden naar de gewenste disipline. 


In de inrichting pagina, vind je gelijk een overzicht van alle aangemaakte formulieren in het project, ongeacht de discipline. Door middel van het filter paneel in het Formulieren overzicht, kan direct gezocht worden naar specifieke formulieren.


Let op

Wanneer een project maar uit één discipline bestaat, navigeer je bij het klikken op Inrichting direct naar deze discipline zonder het hiervoor getoonde overzicht. Om te zien welke discipline je aan het inrichten bent kan je kijken naar de titel net onder de headerbar.

Aanmaken van onderdelen

Voor het aanmaken van onderdelen, navigeer via de navigatie balk naar onderdelen. Op deze pagina zie je een overzicht van alle onderdelen welke zijn aangemaakt voor de inrichting van jouw discipline. Boven het onderdelen overzicht vind je verschillende beschikbare functies: Het toevoegen, importeren, wijzigen en verwijderen van onderdelen. In dit geval navigeren we naar Toevoegen.

Via de knop Toevoegen krijg je een dialoog te zien om een nieuw onderdeel toe toe voegen. De gebruiker geeft de naam van het nieuwe onderdeel op, en optioneel start & einddatum van het onderdeel op met een omschrijving. Tot slot wordt het toevoegen van een nieuw onderdeel bevestigd met de groene knop Toevoegen

Na het uitvoeren van de functie, kan de gebruik Terug navigeren, om het nieuwe onderdeel in het onderdelen overzicht te zien.

Nu het nieuwe onderdeel is aangemaakt kan het binnen het hele project gebruikt worden om Formulieren voor aan te maken! Herhaal dit totdat de volledige structuur van de gewenste taakverdeling aangemaakt is in de vorm van Onderdelen.

Aanmaken van objecten

Voor het aanmaken van objecten, navigeer via de navigatie balk naar objecten. Op deze pagina zie je een overzicht van alle objecten welke zijn aangemaakt voor de inrichting van jouw discipline. Boven het objecten overzicht vind je verschillende beschikbare functies: Het toevoegen, importeren, wijzigen en verwijderen van objecten. In dit geval navigeren we naar Toevoegen.

Via de knop Toevoegen krijg je een dialoog te zien om een nieuw object toe toe voegen. De gebruiker geeft de naam van het nieuwe object op, en optioneel een beschrijving. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven of het object ook voor andere disciplines zichtbaar moet zijn. Tot slot wordt het toevoegen van een nieuw onderdeel bevestigd met de groene knop Toevoegen


Tip: objecten gebruiken over meerdere disciplines

Door meerdere objecten te selecteren bij het toevoegen, is het mogelijk om een object makkelijk te selecteren vanuit meerdere disciplines! Zo kunnen multi-disciplinaire werkzaamheden samen op een enkel object in digitaal keuren gekoppeld worden! Dit maakt opleveren per object, en voortgang bijhouden per object makkelijk.


Na het uitvoeren van de functie, kan de gebruik Terug navigeren, om het nieuwe Object in het objecten overzicht te zien.

Nu het nieuwe object is aangemaakt kan het binnen het hele project gebruikt worden om Formulieren voor aan te maken! Herhaal dit totdat de volledige structuur van de gewenste taakverdeling aangemaakt is in de vorm van Objecten.


Importeren van sjablonen

Sjablonen zijn lege template formulieren welke gebruikt gaan worden voor het aanmaken van Formulieren binnen het project. Sjablonen dienen per project en per discipline geïmporteerd te worden vanuit de catalogus. 

Voor het importeren van sjablonen, navigeer via de navigatie balk naar sjablonen. Op deze pagina zie je een overzicht van alle sjablonen welke zijn geïmporteerd voor de inrichting van jouw discipline. Boven het sjablonen overzicht vind je verschillende beschikbare functies: Het importeren, wijzigen en verwijderen van sjablonen. In dit geval navigeren we naar Importeren.


Via de knop Importeren krijg je een dialoog te zien om een sjablonen te selecteren uit de catalogus. Via het pen symbool, kunnen 1 of meerdere sjablonen tegelijk geselecteerd worden vanuit de catalogus. Na selectie moet het importeren bevestigd worden met de groene knop Importeren

Tip: Snel sjablonen importeren

Het is mogelijk om meerdere sjablonen tegelijk te importeren!Geen sjablonen beschikbaar

Wanneer er geen sjablonen beschikbaar zijn, zoals te zien is op onderstaande afbeelding, dan dient de discipline expert (zie: Rollen en type gebruikers) eerst een sjabloon aanmaken in de Catalogus (zie: Aanmaken en aanpassen van een sjabloon)


Na het uitvoeren van de functie, kan de gebruik Terug navigeren, om het Sjabloon in het sjablonen overzicht te zien.Nu het nieuwe sjabloon is geïmporteerd kan nu binnen de discipline gebruikt worden om Formulieren voor aan te maken! Herhaal dit tot alle benodigde sjablonen geïmporteerd zijn.

Aanmaken van formulieren

Nadat er Onderdelen en Objecten zijn aangemaakt en Sjablonen geïmporteerd zijn kunnen formulieren aangemaakt worden: Navigeer via de navigatiebalk naar Formulieren. Op deze pagina is een Formulieren overzicht te zien, met boven het overzicht de volgende functies: Toevoegen, Importeren, Wijzigen en Verwijderen van formulieren. Voor nu klikken we op Toevoegen.

Op de volgende pagina: Toevoegen formulier kan de voorbereider:

 1. Bestaande onderdelen en objecten selecteren
 2. Nieuwe onderdelen en objecten aanmaken als deze nog niet beschikbaar zijn.


Selectie object, onderdeel, sjabloon

Om een nieuw sjabloon aan te maken is selectie van een nieuw/bestaand Object, nieuw/bestaand Onderdeel en Sjabloon verplicht! • Volg de volgende stappen om een onderdeel te selecteren:

  Selecteer onderdeel

 • Volg de volgende stappen om een Object te selecteren

  Selecteer object

 • Volg de volgende stappen om een sjabloon te selecteren:

  Selecteer sjabloon


Tot slot, bevestig de selectie met de knop Toevoegen. Na het uitvoeren van de functie, kan de gebruik Terug navigeren, om het Formulier in het formulieren overzicht te zien.Nu het nieuwe formulier is nu aangemaakt! Herhaal dit tot alle formulieren in scope aangemaakt zijn.

Afronden van de voorbereiding

Nadat het project is voorbereid met formulieren is het zaak om gebruikers (zie Rollen en type gebruikers) toe te wijzen aan Taken: Taken toekennen aan gebruikers.


Snel navigeren naar aangemaakte taken

Veeg in het Formulieren overzicht naar rechts. Voor elk aangemaakt Formulier is een link te vinden naar de bijbehorende Fasen. Klik op de fases om een link te vinden naar de aangemaakte taak.Gerelateerde artikelen