In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je als beheerder (zie: Rollen en type gebruikers) fasen kan aanmaken welke van toepassing zijn voor alle Formulieren binnen digitaal keuren. Zie het voorbeeld in onderstaande afbeelding. Een fase binnen digitaal keuren heeft de volgende voordelen:

  • Fasen splitsen een formulier in meerdere taken: Elke taak kan aan een andere gebruiker toegewezen worden (zie: Toewijzen van taken) en kunnen een andere opleveringsdatum hebben. Dit maakt een precieze planning mogelijk.
  • Door het opsplitsen van een formulier in losse fasen, kunnen de toegangsrechten van informatie verschillen: informatie kan ingevuld worden door voorbereider A, om vervolgens slechts leesbaar te zijn voor uitvoerder B.
  • De fasen brengen structuur in de taakverdeling. Hierdoor word bijvoorbeeld voortgang uitgerekend voor alle onderliggende formulieren voor slechts de fase voorbereiden, of uitvoeren.Met de volgende stappen wordt uitgelegd hoe een fase toegevoegd kan worden.


Ga naar home

Fasen worden beheerd vanuit de Home omgeving. Via het logo links boven, navigeer naar de Home omgeving.

Navigeer naar administratie

In de Home omgeving, ga naar Beheer via het zij-menu.

Ga naar Fasen

Via de Beheer pagina, navigeer naar Fasen.

Voeg een fase toe

Binnen de Fasen pagina, vind je een overzicht van alle aangemaakte fasen. Wil je een nieuwe fase toevoegen, klik dan op Toevoegen.

Voor het toevoegen van een fase, moet een naam ingevoerd worden en een gewenste volgorde. Nadat de invoer compleet is dient de beheerder te bevestigen door op het script Toevoegen te klikken. Nadat de fase is toegevoegd kan teruggekeerd worden naar het fasen overzicht.

Volgorde van fasen update automatisch in projecten

Wanneer een fase tussen twee bestaande fasen ingevoerd word, zet dit zich automatisch voort in de inrichting van bestaande Projecten, Elke keer een voorbereider bezig is met Formulieren aanmaken en aanpassen, word de volgorde van de fasen gecontroleerd om waar nodig de taakverdeling binnen een geheel project te updaten.


In het fasen overzicht staat nu de nieuwe fase.

Fasen kunnen gebruikt worden in het Aanmaken en aanpassen van een sjabloon.

Denk goed na over fasering

Aan het begin van het Inrichten van een catalogus is het verstandig goed naar de eigen formulieren en werkwijze te kijken. Bij het opbouwen van sjablonen is het makkelijker om te beginnen met teveel fasen, dan dat er later fasen toegevoegd moeten worden.

Gerelateerde artikelen