Skip to main content
Skip table of contents

Werken met scripts

Deze handleiding zal laten zien hoe scripts die communiceren met de KE-chain API ontwikkeld kunnen worden en ook hoe ze geüpload en gebruikt kunnen worden in jouw project. Allereerst gaan we in op wat een script is en hoe het gebruikt kan worden. Tenslotte refereren we naar enkele ontwikkelingshandleidingen voor ervaren KE-chain gebruikers en beheerders.

Het werken met scripts vereist brede kennis van het KE-chain platform en de mogelijke risico’s van werken met een API. We adviseren voorafgaand aan werken met scripts altijd contact op te nemen met KE-chain via de Service desk voor aanvullende handleidingen of trainingen specifiek afgestemd op uw doeleinden!

Wat is een script?

Een taak kan geautomatiseerd worden door het gebruik van scriptwidgets, die op hun beurt verbonden zijn met een service binnen KE-chain. Met behulp van Python-bibliotheken ontwikkeld voor gevorderde gebruikers (zie Pykechain), kan het script communiceren met de KE-chain API, en kan een gebruiker de taak automatiseren waaraan hij of zij is toegewezen. Inputs kunnen uitgebreid worden gemanipuleerd en gebruikt worden om de outputs te berekenen, terwijl deze resultaten ook worden teruggekoppeld naar KE-chain, om zo de tijd die besteed wordt aan de betreffende taak drastisch te verminderen.

De mogelijkheden met scripts zijn eindeloos, enkele voorbeelden zijn het uitvoeren van berekeningen, genereren van plaatjes of grafieken of zelfs het automatiseren van ontwerptaken. Een voorbeeld is te zien in een toepassing als materiaal testen en rapportages zoals hieronder weergegeven.

materiaal-testsen.png

Toepassing materiaal testen en rapportage

Het beheren van scripts

Scripts kunnen beheerd worden via de Scripts pagina. Deze kan worden geopend in het zijmenu door leidinggevenden. Het is mogelijk om een script in uitvoering op deze pagina te beëndigen. Het toevoegen een script is enkel mogelijk voor beheerders.

image-20240212-145130.png

Scripts pagina in een project

Ontwikkelaarshandleidingen

Mocht je zelf scripts ontwikkelen raden we aan hier een training voor te volgen. Neem hiervoor contact op met ons customer success team via de Service desk. Voor ervaren gebruikers zijn hieronder enkele handige ontwikkelhandleidingen voor Pykechain en KECPKG-tools. Pykechain is onze Python Software Development Kit (SDK) en KECPKG-tools wordt gebruikt voor het uploaden van een KECPKG (Python scripts en resources) naar de KE-chain omgeving.

Deze pagina’s zijn geschreven in het Engels 🇬🇧

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.