Wanneer je klikt op Details wijzigen in een sjabloon/formulier, kun je de start en einddatum wijzigen en de toegewezen gebruikers (zie: Formulieren toewijzen aan gebruikers). In het lijstje van eigenschappen staat echter ook Tags.