Het vinden van formulieren is verschillend voor de nieuwe formulieren en de oude formulieren. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je een formulier vindt voor de twee type formulieren. Gebruik deze links:


Je vind jouw formulieren via het formulieren overzicht Een reeds toegewezen formulier is te vinden via het formulieren overzicht. Via een persoonlijk formulieren overzicht kun je snel jouw actieve formulieren vinden om mee aan te slag te gaan.

Vinden van de formulierenlijst

De formulieren staan samen in de formulierenlijst. De formulierenlijst vind je:

  1. Via de top-menu: Onder Formulieren vind je een overzicht van al jouw formulieren waar je bent toegekend aan de actieve status

  2. Via het project en via het zij-menu: Onder Formulieren vind je een overzicht van al jouw formulieren in dit project waar je bent toegekend aan de actieve status

Zoeken in de formulierenlijst

Zoeken in de formulierenlijst kan op verschillende manieren. De mogelijkheden worden hieronder uitgelegd.

Eigen formulieren: aan de bovenzijde van de tabel kan je selecteren of je alleen je eigen formulieren wilt zien via mijn formulieren. Dit staat standaard op de eigen formulieren en niet alle formulieren.

Lijst of kaart: aan de bovenzijde van de tabel kan je selecteren of je via een lijst of een kaart wilt zoeken. Standaard staat dit op een lijst.

Zoeken op naam: aan de bovenzijde vind je een zoek veld waar je snel de formulieren kan filteren op basis van de naam van het formulier

Filterpaneel: aan de linkerzijde vind je het filterpaneel en daar kan je zoeken op alle eigenschappen van een formulier; naam, status, toegewezen personen en alle contexten. Standaard is het filterpaneel ingeklapt.

Voorbeelden

Voorbeeld van zoeken in een lijst van eigen formulieren met het filterpaneel ingeklapt

Voorbeeld van zoeken in een lijst van eigen formulieren met het filterpaneel uitgeklapt

Voorbeeld van zoeken in een kaart van eigen formulieren met het filterpaneel uitgeklapt


Oude formulieren

De meeste gebruikers werken via de taken en de taakverdeling. De taken geven jou als gebruiker een snelkoppeling naar de open taken die aan jou zijn toegekend. De status van de taak houden we automatisch voor je bij. Als je een taak afrond komt deze taak niet meer voor in de lijst met open taken. Zo houdt je overzicht over het werk waar je mee bezig bent en het werk dat je nog moet doen.

Vinden van het juiste formulier

Ga naar het juiste project

In de team home omgeving selecteer het project in de lijst met projecten .

Ga naar taken in het project

In de project omgeving kom je bij de taken via

  1. De taken tegel in het project home 

  2. Via het project menu aan de zijkant en klik op taken

Vind de juiste taak

In de takenlijst selecteer de juiste taak op basis van de naam van de taak. 

  • Als je deze niet kan vinden zoek dan naar de taak via het zoeken rechtsbovenin.

  • Met de selecties bovenin kan je de gesloten taken terugvinden en alle taken in het project doorzoeken.

De naam van elke taak is alsvolgt opgebouwd: "Sjabloon" - "Onderdeel" - "Object" (#) - "Fase"