Skip to main content
Skip table of contents

KE-chain heeft geen toegang tot mijn camera?

KE-chain is een webbased applicatie die op verschillende toestellen te gebruiken is. Ieder toestel heeft andere instellingen die jij als gebruiker kan aanpassen. Dit kunnen instellingen zijn die betrekking hebben op de applicatie, maar in de meeste gevallen zit het probleem in de instellingen van de webbrowser. In dit artikel wordt er uitgelegd hoe je dit goed kan instellen.

Browserinstellingen controleren

De eerste stap die jij kan nemen bij het oplossen van dit probleem is het controleren van browserinstellingen. Op een toestel kunnen er meerdere browsers geïnstalleerd zijn die niet allemaal dezelfde instellingen volgen. Hierdoor kan het zijn dat in één van deze browsers de toegang tot de camera is uitgeschakeld.

Voorbeeld Google Chrome browserinstellingen

In deze link is een instructie te vinden over de manier waarop de browserinstellingen van Google Chrome gewijzigd kunnen worden. Dit is voor zowel de computer, Android als IOS uitgelegd. Op deze manier kan er ingesteld worden dat de toegang tot de camera is verleend bij het gebruik van de KE-chain webapplicatie.

Let op! Browserinstellingen zijn ook van toepassing bij snelkoppelingen van KE-chain.


Applicatiepermissies controleren

Het is ook mogelijk om de KE-chain applicatie te installeren op een toestel. Dit werkt net wat anders dan een snelkoppeling, waardoor er ook andere instellingen gecontroleerd dienen te worden. Voor applicaties worden dit ook wel de permissies genoemd. Deze vind je via de instellingen van een toestel en te zoeken naar Apps/App-beheer/Applicaties.

Als KE-chain geïnstalleerd is als applicatie op een toestel, dan zal deze ook in de lijst van apps staan. Door te klikken op de KE-chain app in de lijst zullen de permissies (toestemmingen) van deze app zichtbaar worden. Vervolgens selecteer je ‘camera’ en stel je de juiste permissie in.

Voorbeeld van instellingen van de camera. Zie ‘Let apps access your camera’ om alle applicaties in een lijst te zien. Hier kan de knop (toegang tot camera) aan of uit gezet worden.

In de links hieronder wordt uitgelegd hoe dit gedaan kan worden:


Hulp nodig?

Heb je bovenstaande stappen doorgenomen en uitgevoerd en blijft KE-chain geen toegang verlenen tot je camera? Neem dan a.u.b. contact met ons op via de service desk!

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.