Als gebruikers niet aan het project team toegevoegd zijn, kunnen ze het project niet vinden.

Wanneer een nieuw project is aangemaakt is het de taak van de leidinggevende van het project om een project team samen te stellen.

Met de volgende stappen wordt uitgelegd hoe het mogelijk is om gebruikers te beheren en deze toe te voegen aan projecten.

Ga in het project naar beheer. Via het beheer ga naar de pagina Gebruikers.

In het overzicht klik op voeg gebruiker toe. Selecteer één of meerdere gebruikers in een keer en bevestig de selectie met de knop toevoegen. De rollen van de gebuikers vind je hier. Na het toevoegen van gebruikers moet het script Toewijzen uitgevoerd worden om de leden toegang te geven tot de Meldingen .

Een nieuwe gebruiker kan toegevoegd worden door één of meerdere teamleden te selecteren met een KE-chain account. Vervolgens kan de rol geselecteerd worden voor alle gebruikers binnen het project.


Oude formulieren

In de oude formulieren dienen gebruikers nog extra worden toegewezen om meldingen en enkele formulieren toe te voegen.

Dit moet elke keer uitgevoerd worden wanneer er een nieuwe catalogus en/of nieuwe gebruiker toegevoegd wordt aan het project.

Gebruikers toekennen aan meldingen en enkele formulieren aanmaken

Voordat iedereen toegang heeft voor het doen van meldingen of het aanmaken van losse formulieren dienen hiervoor de rechten toegewezen worden. Dit kan via de beheer pagina van het project.

Navigeer vervolgens naar Toewijzen gebruikers.

Klik op het script Wijs gebruikers toe