Het is essentieel om taken toe te kennen aan gebruikers. Alleen taken die toegewezen zijn aan gebruikers kunnen door deze gebruiker worden aangepast. Een lid en hoofdlid kunnen aleen werken met formulieren, nadat zij zijn toegewezen.

Het toewijzen van gebruikers is verschillend voor de nieuwe formulieren en de oude formulieren. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je een formulieren toewijst voor de twee type formulieren. Gebruik deze links:


Selecteer een formulier en bovenin de formulierentabel klik op wijzigen. Nu wordt de wizard geopend die helpt om een formulier te wijzigen. Dat gaat identiek aan het wijzigen van een formulier.

Het wijzigen van een formulier kan alleen per formulier


Oude formulieren

Navigeer via het zij-menu naar de Taakverdeling.

Klap de boom open vanaf de discipline van waaruit je begonnen bent met de inrichting (Inrichten discipline)

Selecteer de taken om te wijzigen via de checkbox vooraan. Klik vervolgens bovenaan op "Wijzigen".

Voor het wijzigen van de taak, selecteer eerst een gebruiker (meerdere selecties mogelijk). Vervolgens selecteer een start-/opleveringsdatum. De opleverdatum wordt gebruikt om toegewezen taken te sorteren voor uitvoerders.

Bevestig tot slot de gegevens door te klikken op wijzigen.

Na de wijziging zie je gelijk de gebruiker en opleveringsdatum terug in de taakverdeling.

Gehele sub-boom wijzigen (in 1 keer)

Selecteer een sub-proces in plaats van een taak. (1 tegelijk). En klik vervolgens op wijzigen.