Leidinggevende gebruikers kunnen formulieren aanmaken in een project

Het inrichten van een project is verschillend voor de nieuwe formulieren en de oude formulieren. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je een project inricht voor de twee type formulieren. Gebruik deze links:


Formulier aanmaken

Ga naar de formulieren in een project in het zij-menu.

Bovenin de formulierentabel klik op toevoegen om een formulier toe te voegen.

Nu wordt de wizard geopend die helpt om een formulier toe te voegen. Dat gaat in de volgende stappen.

1. Selecteer het sjabloon dat je wilt gebruiken

2. Pas de naam en omschrijving van een formulier aan

3. Pas de gebruikers aan en/of voeg gebruikers toe per status in de workflow

De gebruikers van het sjabloon automatisch overgenomen

4. Pas de contexten aan en/of voeg contexten toe

De contexten van het sjabloon automatisch overgenomen

Formulier wijzigen

Ga naar de formulieren in een project in het zij-menu.

Selecteer een formulier en bovenin de formulierentabel klik op wijzigen.

Nu wordt de wizard geopend die helpt om een formulier te wijzigen. Dat gaat indien aan het toevoegen van een nieuw formulier. Alleen het sjabloon kan niet meer worden aangepast na het aanmaken van een formulier.

Het wijzigen van een formulier kan alleen per formulierOude formulieren

Formulieren aanmaken voor een specifieke scope kan middels Onderdelen Objecten en bijbehorend Sjabloon:

 • Een onderdeel beschrijft een collectie aan werk, voor een bepaalde (deel) oplevering. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op een reeks aan weekend opdrachten voor een enkel project: Elk onderdeel beschrijft dan een weekend. Op deze manier kan je na het compleet invullen van alle formulieren voor een onderdeel direct doorgaan met het Maken van project rapportages.

 • Een object is een specifiek kunstwerk en/of locatie waar werk aan gedaan moet worden.

 • Een sjabloon is een leeg formulier in KE-chain, direct te importeren vanuit de Catalogi

Deze scope is aan te maken volgens de stappen in Inrichten projectstructuur.

Deze pagina beschrijft hoe een formulier aangemaakt kan worden en een formulier gewijzigd kan worden.

Navigeer naar de discipline

Een project kan uit meer dan één discipline bestaan. Daarom dient bij het landen op de Inrichting pagina eerst genavigeerd te worden naar de gewenste discipline. 


In de inrichting pagina, vind je gelijk een overzicht van alle aangemaakte formulieren in het project, ongeacht de discipline. Door middel van het filter paneel in het Formulieren overzicht, kan direct gezocht worden naar specifieke formulieren.


Let op

Wanneer een project maar uit één discipline bestaat, navigeer je bij het klikken op Inrichting direct naar deze discipline zonder het hiervoor getoonde overzicht. Om te zien welke discipline je aan het inrichten bent kan je kijken naar de titel net onder de headerbar.


Aanmaken van formulieren

Navigeer via de navigatiebalk naar Formulieren. Op deze pagina is een Formulieren overzicht te zien, met boven het overzicht de volgende functies: Toevoegen, Importeren, Wijzigen en Verwijderen van formuliern. Voor nu klikken we op Toevoegen.

Op de volgende pagina: Toevoegen formulier kan de voorbereider:

 1. Bestaande onderdelen en objecten selecteren

 2. Nieuwe onderdelen en objecten aanmaken als deze nog niet beschikbaar zijn.


Selectie object, onderdeel, sjabloon

Om een nieuw sjabloon aan te maken is selectie van een nieuw/bestaand Object, nieuw/bestaand Onderdeel en Sjabloon verplicht! • Volg de volgende stappen om een onderdeel te selecteren:

  Selecteer onderdeel


 • Volg de volgende stappen om een Object te selecteren

  Selecteer object


 • Volg de volgende stappen om een sjabloon te selecteren:

  Selecteer sjabloon


Tot slot, bevestig de selectie met de knop Toevoegen. Na het uitvoeren van de functie, kan de gebruik Terug navigeren, om het Formulier in het formulieren overzicht te zien.

Het formulier wijzigen

Via het Formulieren overzicht kan je een formulier Wijzigen. Navigeer naar: Wijzigen.

Selecteer nu het Formulier dat je wilt wijzigen, en selecteer vervolgens wat je wilt wijzigen. Het is mogelijk om zowel Formulier te koppelen aan een ander (bestaand) object en/of onderdeel.

Nadat een te wijzigen formulier is ingevoerd, en een selectie is gemaakt van bijvoorbeeld een onderdeel (zie onderstaande afbeelden). Dient de selectie bevestigd te worden met het script: Wijzigen

Na het wijzigen van het formulier, kan de wijziging gezien worden in het Formulieren overzicht (klik op Terug)

In het overzicht van de Formulieren is te zien dat het onderdeel is gewijzigd.

Gemaakte wijzigingen in het formulier werken door in de taakverdeling