Het aanmaken van een sjabloon is verschillend voor de nieuwe formulieren en de oude formulieren. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe je een sjabloon aanmaakt voor de twee type formulieren. Gebruik deze links:


Sjabloon toevoegen

Je kan alleen een sjabloon toevoegen als de workflow al bestaat

Een sjabloon voeg je toe om in het project of catalogus in het zij-menu naar sjablonen te gaan. Dan kom je in het sjablonenoverzicht terecht.

Daar kan je op toevoegen klikken en een sjabloon toevoegen. Dan kom je in de wizard terecht die je helpt in het toevoegen van een sjabloon. De eerste stap is het selecteren van de worfklow.

Daarna vul je de algemene informatie van het sjabloon in en kan je deze nog toewijzen en koppelen aan contexts. Al deze informatie, behalve de workflow, kan je later nog veranderen.

Als je de wizard hebt afgerond is het sjabloon direct beschikbaar en kan je het inrichten.

Sjabloon inrichten

Een sjabloon inrichten doe je per status, een stap in de workflow. Per status stel je met behulp van de widgets het formulier samen dat je wilt gaan gebruiken.

Elk sjabloon is een collectie van widgets. Deze widgets kan je los aanpassen en je kan de volgorde van de widgets veranderen. Daarnaast is er een mogelijkheid om widgets naast elkaar te plaatsen met een multikolom widget. Afhankelijk van de widget kan je er verschillende dingen mee.

Widget

Veelgebruikt

Waneer gebruiken

Weerbalk

Ja

Als je in een widget alle weerinformatie wilt laten zien; termperatuur, vochtigheid, etc.

Formulier

Ja

Als je informatie in de vorm van een formulier wilt laten zien. De velden staan onder elkaar.

Gepagineerde tabel

Ja

Als je informatie in de vorm van een tabel wilt laten zien. De velden zijn de kolommen.

Tekst

Ja

Als je algemene tekst wilt toevoegen, bijvoorbeeld een beschrijving die niet veranderd.

Bijlage Viewer

Ja

Als je een foto of een PDF wilt laten zien

Multikolom

Ja

Als je widgets naast elkaar wilt plaatsen

Handtekening

Ja

Als je een handtekening wilt kunnen plaatsen

Je kan een widget bewerken door op de drie punten (…) te klikken. Zie de volgende figuur.

Je kan een widget toevoegen door op de drie punten (…) van een widget te klikken en dan een widget erboven of eronder te plaatsen. Je kan ook onderaan altijd een nieuwe widget toevoegen.

Je kan de widget volgorde veranderen door in een widget te klikken op de drie punten (…) en dan Verplaats widget te selecteren

Deze inrichten moet je per status doen, stap in de workflow. Je kan wel makkelijk de widget uit de voorgaande status kopieren door te klikken op:

Richt eerst de eerste status in met alle widget die je nodig hebt en kopieer deze daarna stap voor stap naar de opvolgende statussen


Oude formulieren

Sjabloon toevoegen

Vanuit het sjablonen overzicht, navigeer naar toevoegen.

Vul alle verplichte gegevens in om een een sjabloon toe te voegen:

 • Naam: de naam van het sjabloon, deze keert terug in alle aangemaakte formulieren volgens dit sjabloon.

 • Fasen: De gewenste opdeling van het sjabloon formulier in losse taken, elk met zijn eigen visualisatie en lees/schrijfrechten. 

 • Navigatie paneel toevoegen (ja/nee): Voegt automatisch een navigatie paneel toe bovenin elke losse taak binnen het sjabloon formulier. Dit maakt navigatie makkelijk.

 • Algemene informatie toevoegen  (ja/nee): Voegt automatisch de algemene project informatie toe ter informatie. Dit is standaard de projectnaam en projectnummer. Deze neemt automatisch de gegevens over van een project waarin jouw sjabloon wordt hergebruikt.

Geen fasen beschibaar

Wanneer er geen fasen beschikbaar zijn om uit te selecteren, moeten deze eerst aangemaakt worden door de beheerder. Zie: Beheren workflows van formulieren).

Na invullen van alle gegevens, bevestig dit door te klikken op het script: Toevoegen. Tot slot, navigeer Terug naar het Sjablonen overzicht.

Vanuit het sjablonen overzicht kun je het nieuw aangemaakte sjabloon zien. Veeg nu naar rechts voor meer informatie.

Vanuit het sjablonen overzicht kan direct genavigeerd worden naar de bijbehorende taken van het sjabloon formulier. Doe dit door in het overzicht naar rechts te vegen, om de Fasen in te kunnen zien. Klik nu op de eerste fase van het nieuwe sjabloon en vervolgens op de link welke beschikbaar wordt gemaakt in de pop-up. Via de link kom je terecht in de taakverdeling van de sjablonen. Klik vervolgens door naar de bijbehorende taak van de fase.

 

Via de taak kom je terecht in het lege, nieuwe sjabloon formulier. Deze is te herkennen aan de naam bovenaan. Zie ook de bijbehorende fasering in de navigatiebalk.

Nu er een nieuw sjabloon is aangemaakt, kunnen we deze vullen met checklijsten, tabellen, afbeeldingen etc om een volledige weergave te ontwerpen van het formulier.

Inrichten van een sjabloon

Binnen elke taak van het aangemaakte sjabloon kan nu de visualisatie en onderdliggende data aangemaakt worden. Om de visualisatie aan te kunnen passen, klik in de rechter bovenhoek op het menu. Via het menu, klik op Pagina bewerken.

Om snel een pagina te kunnen bewerken, gebruik de snelkoppeling ALT+W.

Wanneer de bewerkings-modus aanstaat, is dit te herkennen aan alle beschikbare menu's  per widget en doe grote knop Voeg een nieuwe widget toe.

Klik nu op Voeg een nieuwe widget toe en volg de stappen van de widget editor:

 1. Selecteer widget: Kies eerst een visualisatie. (in dit voorbeeld een formulier)

 2. Gegevens verstrekken: Pas de onderliggende data van de sjablonen aan. Welke data moet er gevisualiseerd worden? En de bijbehorende rechten van de getoonde data.

 3. Selecteer exemplaar: Optionele stap, nodig wanneer er meerdere exemplaren van data onderdeel aangemaakt zijn om te visualiseren.

 4. Widget configureren: Pas de visualisatie configuratie van de widget aan (denk aan hoogte, titels, etc.)

 5. Preview en opslaan: Inspecteer de widget en de geconfigureerde informatie, en klaar!

Er zijn vele soorten beschikbare widgets in KE-chain, elk met een mogelijke configuratie. Probeer ze allemaal uit! De meest gebruikte widgets zijn: Formulier, Basistabel, Tekst en Handtekening. Voor meer informatie zie: Bewerken van een sjabloon.


De volgende stap is het selecteren van de data (stap 2: gegevens verstrekken). Selecteer onder de noemer "Catalog", het data onderdeel met de naam van jouw sjabloon (de regel is nu geaccentueerd). Na de selectie, is het mogelijk om Onderdeel toevoegen te selecteren.

Maak nieuwe data onderdelen en eigenschappen uitsluitend aan onder het bijbehorende onderdeel met de naam van jouw sjabloon onder de noemer "Catalog". Uiteraard mag je onder dit deel van het datamodel zo veel onderdelen en eigenschappen aanmaken als je zelf wilt.

Voeg een nieuw catalogus onderdeel model toe. Dit word een collectie aan eigenschappen in het formulier. Selecteer een onderdeelmodel naam, en een hoeveelheid.

De hoeveelheid geeft aan hoe veel exemplaren er van jouw model aangemaakt kunnen worden. Bijvoorbeeld: Voor het maken van een tabel, waarbij meerdere exemplaren (regels) van een model met dezelfde eigenschappen verwacht worden, is het verstandig om 0 of meer te selecteren als hoeveelheid. Voor een enkel formulier van eigenschappen is Precies 1 als hoeveelheid aanbevolen. Bij het maken van een formulier widget (dit voorbeeld), maken wij een onderdeel aan met een hoeveelheid: Precies 1.

Na het invullen van een naam en de hoeveelheid, bevestig met Toevoegen.

Na het toevoegen van een nieuw onderdeel, kunnen eigenschappen toegevoegd worden: op de data boom en selecteer het nieuw aangemaakte onderdeel (de regel is nu geaccentueerd). Klik vervolgens op eigenschap toevoegen.

Bij het toevoegen van eigenschap vul een verplichte naam van eigenschap in. Voer vervolgens een eigenschap type in. Elke keuze van eigenschap type, maakt het mogelijk om andere type validaties op een veld te configureren. Bijvoorbeeld:

 • Voor een geheel of decimaal getal is het mogelijk om een minimale en maximale waarde op te geven.

 • Voor een datum/tijd eigenschap, is alleen de invoer hiervoor beperkt.

 • In een bijlageveld kan een plaatje/foto geüpload worden.

 • Enkele selectie eigenschap: configureer een selectie lijst, of selectie knoppen, met zelf in te vullen opties.

 • Etc.

Probeer alle type eigenschappen uit! Elke eigenschap komt met zijn eigen validaties en visualisatie van informatie.

Vervolgens vul alle overige velden in zoals Beschrijving en maak het een verplicht veld. Tot slot, selecteer Voeg één en voeg een andere toe. Hierdoor kan je snel een volgende eigenschap toevoegen.

Voeg nog een eigenschap toe, en sluit af met toevoegen.

Voor het maken van een eigenschap om een locatie op een kaart te laten prikken: Maak een meerregelige tekst eigenschap met eenheid "GPS". Zie: Hoe maak ik een GPS widget?


Na het toevoegen van de twee eigenschappen, is het resultaat in de data-boom te zien. Plaats nu een vink voor het aangemaakte data onderdeel en zie dat automatisch vinkjes gezet worden in twee kolommen: Zien en Wijzigen:

 • Zien: de waarde van de een eigenschap is slechts te zien in de widget

 • Wijzigen: de waarde van de eigenschap is zowel te zien, als te wijzigen in deze widget,

Na het controleren van de toegangsrechten van de eigenschappen door het plaatsen van vinkjes in de kolommen: zien en wijzigen klik je op Volgende.

Na gegevens verstrekken, kom je bij de vierde stap: widget configureren (de stap selecteer exemplaar word automatisch overgeslagen, als er maar één exemplaar is). In de voorlaatste stap is het mogelijk om de visualisatie van de widget aan te passen. Voor een formulier widget is het bijvoorbeeld mogelijk om de titel aan te passen of de kolommen om te laten zien. Klik bijvoorbeeld op: kolommen en selecteer beschrijving. Dit voeg een extra kolom toe in de widget, zoals te zien in het voorbeeld scherm (deze wordt bij elke verandering hernieuwd). 

Bevestig de wijzigingen met bewaar widget.

Na het bewaren van de widget, is de nieuwe widget toegevoegd aan de taak.

Herhaal dit voor all taken van het Sjabloon om het sjabloon compleet te maken. Zie voorbeeld:

Om fasering goed terug te laten komen in de formulieren, denk aan de volgende vuistregels:

 • Configureer eigenschappen in de verschillende taken, echter breng variatie aan door lees/schrijf rechten.

 • Maak voor de verschillende rollen unieke taken: laat alleen zien wat voor de verschillende rol nodig is.Na het volledig configuren van het nieuwe sjabloon, moet het gevalideerd worden. Alleen gevalideerde sjabloneen kunnen door voorbereiders geimporteerd worden in een project.

Om sjablonen te navigeren, navigeer via het zij-menu naar Sjablonen. Vervolgens, navigeer naar valideren.

Selecteer nu de sjablonen om te valideren. Het is ook mogelijk om meerdere sjablonen tegelijk te selecteren. Tot slot, voer de validatie uit door op het script Valideren te klikken. Nadat de sjablonen positief gevalideerd zijn, keer Terug naar het sjablonen overzicht.


Wanneer er fouten gevonden zijn in de configuratie, wordt dit getoond in de vrije ruimte onder de knop valideren. Zo wordt er een volledige analyse gedaan of alle widgets goed geconfigureerd zijn (gekoppeld aan het data model). Wanneer sjablonen niet correct geconfigureerd zijn, dienen alle fouten eerst verholpen te worden, voordat het sjabloon valide is.


Vanuit het slabonen overzicht veeg naar rechts om te zien dat het sjabloon gevalideerd is.

Op dit moment is er geen informatie over het type sjabloon, de versie en de status ingevuld. Dit kan aangevuld worden door een sjabloon te wijzigen.