De vrije invoer is de snelste manier om risico’s en maatregelen in te vullen. Je kiest voor toevoegen en krijgt dan het volgende scherm. De uitleg staat onder afbeelding 52. 

Afbeelding 52: Vrije invoer invul opties

  1. Bij gebied geef je aan voor welk gebied het risico van toepassing is.

  2. Bij risico vul je in welk risico het betreft.

  3. Bij fase vul je in voor welke fase de maatregel van toepassing is.

  4. Bij maatregel omschrijf je de maatregel.

  5. Bij status zal je vrijwel altijd Open of Gedaan aanvinken bij een vrije invoer risico. Je gaat namelijk geen risico opvoeren wat niet van toepassing is. Als je hier “open” aangeeft, is de maatregel voor iemand anders. Als je hier “gedaan” aangeeft, heb je zelf de maatregel uitgevoerd. Door ook maatregelen die al gedaan zijn te tonen, worden de andere partijen in de graafketen geïnformeerd over wat al is gedaan om risico’s te mitigeren.

7.2.1 Specifiek maken met de vrije invoer

De CROW500 schrijft voor dat de risico inventarisatie specifiek wordt gemaakt. Een verdere uitleg over wat “specifiek” exact is, staat niet in de CROW500. In de C5P app is een werkwijze ontwikkeld om risico’s en maatregelen specifiek te maken. Dit vraagt een handmatige handeling per maatregel.

Het specifiek maken doe je in hetzelfde invoerveld als in de afbeelding van paragraaf 6.2. Je gebruikt hiervoor het Toelichting situatie veld (zie afbeelding 53).

Afbeelding 53: Toelichting situatie

Dit veld gebruik je om de bijzonderheden van dit risico en de maatregel uit te leggen. Dus bijvoorbeeld waar het zich voordoet, of wat er op die plek aan de hand is. Belangrijkste is dat de volgende in de graafketen begrijpt wat jij ermee bedoelt.

Tip: als je geen feedback krijgt, vraag dan eens bij de evaluatie of alles duidelijk is geweest. Op die manier kan je bij een volgend project er rekening mee houden. De CROW500 gaat over samenwerken in de graafketen.